Hade slavar tillgång till Roms Colosseum?

Tilläts slavar titta på gladiatorstriderna i Colosseum?

Blodiga gladiatorstrider lockade hög som låg i Rom.

Slavar sat nästöverst i Colosseum

Ja, slavar kunde titta på de blodiga spektaklen och hade till och med bättre platser än fria kvinnliga åskådare. Kvinnor skulle skonas från de otäcka detaljerna och fick hålla till godo med arenans översta rader, längst bort från slagfältet.

Slavarna satt näst överst, tillsammans med de fattiga. Eftersom biljetterna vanligen var gratis, för att kejsaren eller förmögna män sponsrade föreställningarna, var kostnaden inget hinder ens för de fattiga slavarna. De kunde alltså sitta och se hur andra slavar slaktades på arenan.

Slavar brändes i Colosseum

Gladiatorerna var ju också slavar, liksom många av de kriminella, som på detta grymma sätt slaktades för underhållningsvärdet. Slavar som motsatte sig sina ägare brändes på bål eller slets itu levande av vilda djur på Colosseum.

Att slavar hade tillgång till samma underhållning som fria medborgare kan förklaras med att några av dem skötte viktiga uppgifter i det romerska samhället. Slavar kunde till exempel vara fartygskaptener, hantverkare eller förestå butiker som ägarna hade investerat pengar i. Dessa slavars trivsel var med andra ord viktig för Roms välstånd.

Slavarnas väg till Colosseum

Slavar kunde komma in på arenan på många sätt. Vissa var bättre än andra.

Arbetare: Under arenans golv arbetade en hel armé av slavar medan publiken fröjdades åt föreställningen. Slavar drev exempelvis in rovdjuren i hissen och hissade upp dem till slagfältet. De släpade också ut lik och döda djur under pauserna.

Gladiator: Gladiatorerna var också slavar – vanligtvis krigsfångar med talang för närstrid. Det var ytterst sällsynt att gladiatorer vann sin frihet på arenan. De fortsatte oftast sin karriär till den dag de fick en dramatisk död.

Åskådare: Ett område som kallades summa cavea, översta våningen, var reserverat för slavar. Här satt de tillsammans med de fattiga och utlänningar.