Fynd av romarläger utlöser jubel

Forskarna firar fyndet av ett romerskt militärläger, som var i bruk under invasionen av Germanien för 2000 år sedan.

En romersk hjälm som påträffades år 1890 ledde arkeologerna till det 2000 år gamla militärlägret nära staden Olfen. Vid utgrävningarna har man bl a hittat delar av lägrets vallar.

Efter drygt 120 års sökande har arkeologer äntligen lyckats lokalisera ett 2000 år gammalt romerskt militärläger vid floden Lippe.

”Det är ett sensationellt fynd för den romerska forskningen i Westfalen”, säger Wolfgang Kirsch, chef för ­regionen Westfalen-Lippe, till lokala medier.

Lägret påträffades nära den lilla staden Olfen och är enligt forskarna den länk man saknat i kedjan av romerska läger som låg längs Lippe. Lägret är stort som sju fotbollsplaner och var ett av romarnas viktigaste, när de vid tiden för Kristi födelse försökte erövra det dåvarande Germanien.

Vid den tiden trängde tusentals romerska legionärer djupt in i regionen, samtidigt som stödtrupper befäste de strategiskt viktiga floderna med fort och läger. Det nyfunna lägret intill Olfen användes förmodligen för att bevaka floden Lippes övergångar.

Ända sedan år 1890, då man hittade en romersk militärhjälm nära Olfen, har forskarna sökt efter det läger som de var säkra på hade legat i området. Fram till i dag har forskarna hittat romerska mynt och krukskärvor samt resterna av de försvarsvallar av jord och trä som skyddade lägrets drygt tusen legionärer.

Enligt arkeologerna ligger lägret i områden som legat i stort sett orörda de senaste 2000 åren. Möjligheterna att få helt ny kunskap om romarnas lägeranläggningar och soldaternas utrustning under invasionen av Germanien är stora. Experter räknar med att utgrävningarna av området kommer att ta flera decennier.