Historic Environment Scotland & Shutterstock
Romerskt fort Antoninus-muren

Försvunnet romerskt fort upptäckt vid ”världens ände”

Kejsar Antoninus Pius beslutade år 142 att bygga en enorm försvarsanläggning så långt norrut som romarna någonsin nått. Nu har arkeologer hittat ett av forten från det dödsdömda projektet.

Det var inte enbart kejsar Hadrianus som byggde murar för att skydda norra Britannien mot folkslagen i norr.

Kejsar Antoninus Pius lät från år 142 efter Kristus uppföra en mur som sträckte sig 65 kilometer tvärs över Skottland och var förstärkt med åtskilliga fort. De flesta av dessa fort är försvunna i dag, men med hjälp av den senaste tekniken har arkeologer från Historic Environment Scotland funnit en av de antika försvarsanläggningarna i närheten av Glasgow.

Historiker har länge misstänkt att det funnits ett fort i området, eftersom det år 1707 beskrevs av en lokal antikvarie.

De senaste 50 åren har emellertid åtskilliga resultatlösa undersökningar genomförts. Den här gången försökte arkeologerna undersöka området med så kallad gradiometri, då magnetiska variationer under marken registreras utan behov av ett enda spadstick. Med den nya tekniken gick det plötsligt att staka ut konturerna av vad som måste vara fortet.

Skottland georadar

Det var möjligt att staka ut konturerna av fortet med hjälp av tekniken gradiometri. Utrustningen mäter magnetiska variationer under jorden, som kan bero på till exempel stenmurar.

© Historic Environment Scotland

Romarna övergav snabbt muren

Fortet är endast det tionde som hittats vid muren. Arkeologerna tror att muren ursprungligen var försedd med 41 fort, som var uppförda på en dryg kilometers avstånd från varandra.

Muren var kejsar Antoninus Pius försök att pressa Roms fiender pikterna längre norrut.

Med hjälp av muren, som tog tolv år att uppföra, lyckades han år 154 flytta gränsen omkring sexton mil norr om Hadrianus mur.

Det visade sig snabbt att det var ett åtagande som romarna inte mäktade med. Redan åtta år efter att Antoninus stora mur stod klar övergavs den. År 162 drog romarna sig tillbaka till Hadrianus mur, som användes ända fram till 400-talet.

Romerskt fort Antoninus-muren

Teckningen visar hur forten längs Antoninus mur i regel såg ut.

© Historic Environment Scotland