Anadolu Agency/Getty Images

Förnäm romersk skrytmask funnen

De är oerhört ovanliga, och under antiken bars maskerna endast av väldigt förmögna eller skickliga kavallerister.

I norra Turkiet har arkeologer gjort ett uppseendeväckande fynd. Tio mil från Svarta havets kust har resterna av en mask dykt upp i ruinerna av den romerska staden Hadrianapolis.

Masken, som är från 200-talet efter Kristus, har burits som en del av en hjälm, som sannolikt var antingen försilvrad eller förgylld.

Oerhört få ryttarmasker av det slaget har hittats, för det var endast den romerska eliten som bar dem.

Hjälmen har sannolikt tillhört en officer i equites romani – den romerska arméns kavalleri. Maskerna bars av ryttare med hög status inom armén och användes under särskilda ryttarspel, som kallades hippika gymnasia.

Spelen hölls inför en stor publik – både för att förfina kavalleristernas färdigheter med svärd och lans och för att underhålla provinsens invånare.

Ryttarhjälmar var praktpjäser under romersk tid. Ett väldigt välbevarat exemplar grävdes ut utanför Nijmegen i Nederländerna 1915.

© Museum Het Valkhof, Carole Raddato

Ögonvittne såg maskerna användas

Den grekiske filosofen Arrianos beskrev omkring år 136 hur hjälmar av det här slaget användes under spelen:

”Ryttarna kommer in (på paradplatsen, red.) fullt bepansrade. De av hög rang eller med särskilda färdigheter bär förgyllda hjälmar av järn eller brons för att dra till sig åskådarnas uppmärksamhet. Till skillnad från de hjälmar som är gjorda för strid täcker dessa inte bara huvudet och kinderna utan är gjorda så att de täcker hela ansiktet på ryttaren – med små springor för ögonen.”