Shutterstock

Folkarmé gjorde Rom oövervinneligt

År 105 f.Kr. marscherar germanska styrkor mot Rom. Stadens soldater är maktlösa – tills konsuln Gaius Marius med en djärv reform förvandlar armén till en ostoppbar krigsmaskin.

På hösten år 105 före Kristus nåddes man av skrämmande nyheter i Rom.

Germanska horder hade invaderat den romerska provinsen Gallia Narbonensis i dagens Frankrike och utplånat två romerska arméer.

Förskräckelsen blev inte mindre när det visade sig att nederlaget berodde på att den ena befälhavaren vägrade att samarbeta med den andra – helt enkelt för att den andra inte var aristokrat.

I panik vände sig romarna mot Roms främste militärstrateg Gaius Marius.

Två år tidigare hade den icke-aristokratiske Marius avskaffat de gamla förmögenhetskraven som gjorde att endast män från överklassen kunde bli soldater.

Armén blev professionell

Marius förändring fick tusentals fattiga romare att ta värvning.

De rika rynkade på näsan, men när Marius föreslog ytterligare reformer efter katastrofen i Frankrike fick han stöd av både hög och låg nivå.

VIDEO: Därför var Roms legion så effektiv

Omkring år 100 före Kristus skapade Rom en professionell armé som var så framgångsrik att dess organisation förblev oförändrad i århundraden. Den romerska legionens flexibilitet, sammanhållning och hårda disciplin gjorde den till en oöverträffad krigsmaskin.

Video

Reformerna förvandlade den tidigare överklassarmén till en professionell elitstyrka.

Viktigast av allt var att legionen, arméns främsta fältförband, delades upp i mindre enheter som kunde strida tillsammans eller separat.

Resultatet blev en hypermobil, mycket disciplinerad armé som kunde krossa Roms fiender som en pansarnäve.

Armén sattes på prov år 102 före Kristus när den krossade två stora germanska stammar.

Det var bara början. Tack vare Marius legioner var Rom praktiskt taget oövervinnerligt under de följande 500 åren.

romarriket, legionär, Gajus Marius

Marius reformer gav legionärerna enhetlig uniformering och beväpning. Det stärkte sammanhållningen och kårandan.

© akg-images/Ritzau Scanpix & Shutterstock