Film: The Eagle

Hollywood vs. Historien: Filmen "The Eagle", som bygger på myten om romarnas försvunna 9:e legion, är mer av fria fantasier än historiskt korrekt. Vi synar filmen i de historiska sömmarna.

© Youtube / Focus Features

Handlingen:

En ung romersk officer letar efter den 9:e legionen (och dess örnstandar), som försvann spårlöst i norra England år 120. Han hittar standaret hos en primitiv stam norr om Hadrianus mur.

Förlorade romarna verkligen en legion under mystiska omständigheter?

Det är korrekt att historikerna tappar spåret av den mycket berömda 9:e Spanska legionen omkring år 120. Det är också korrekt att många av teorierna går ut på att legionen utplånades under ett slag i England, där den var utstationerad.

Legionens försvinnande i England har dock mer karaktär av myt än av något annat. Faktiskt finns det många andra plausibla förklaringar till, varför alla spår av legionen plötsligt försvann – och de pekar åt så olika håll som Frankrike och Östeuropa. Samtidigt anser några historiker att legionen kan ha existerat så sent som år 140 – lång tid efter det att legionens uppgift att bygga Hadrianus mur i England var avslutat, och därmed sannolikt också lång tid efter att soldaterna förflyttats från England.

Trots detta håller många fortfarande fast vid myten om att legionen utplånades i England. Förespråkarna för denna version pekar på att brev och dokument berättar om våldsamma strider med stora förluster i England vid tiden omkring år 120.

Talar något för att legionen nedkämpades av stammar i det nordligaste England?

Absolut inte. Filmen är en fri fantasi, liksom berättelsen om den unge officeren, som drar norrut i sin jakt på örnstandaret.

Är folkslagen korrekt porträtterade?

Det sägs ha varit regissörens ambition. Problemet är att historikerna vet försvinnande lite om de stammar som romarna stötte på under sin ockupation av England.

Flera detaljer är dock med säkerhet felaktiga. Till exempel är selkierna – som i filmen kallas sälfolket – inte en stam i Skotland. De är fabelvarelser, som enligt skotsk mytologi kan skifta utseende. Selkierna talar dessutom i varje fall inte gaeliska – det språket var inte utbrett i området förrän åtskilliga hundra år senare.

Dessutom försöker filmen inom vissa områden snarare att vara en modern kommentar till vår tid än ett historiskt dokument.