Delar av Colosseum ­kollapsade efter ett ­jordskalv år 1349. 

© Hagia Sophia Museum

Colosseum var en gåva till romarna

När Colosseum invigdes år 80 efter Kristus firades det i 100 dagar med en stor show och blodiga gladiatorstrider. Frågan är dock vem som uppförde byggnaden?

21 februari 2017 av Emrah Sütcü

Uppförandet av Colosseum inleddes år 72 efter Kristus under kejsar Vespasianus. 

Trots att dåtidens amfiteatrar i regel placerades i städernas utkanter, valde Vespasianus att uppföra Colosseum mitt i Rom – enligt vissa historiker för att Colosseum var en gåva till Roms invånare.

Colosseum invigdes med blodiga strider

Utgifterna för det enorma bygget betalades i stor utsträckning med krigsbyte från det stora templet i Jerusalem, som plundrats av romarna efter ett judiskt ­uppror år 70. 

Många av de 100000 judar som förts till Rom som slavar fick arbeta med uppförandet.

När kejsar Vespasianus avled år 79 var byggprojektet färdigt endast till cirka 75 ­procent. Hans efterträdare, sonen Titus, fullföljde arbetet året därpå och invigde Colosseum med en gigantisk 100 dagar lång show med dagliga, blodiga gladiatorstrider.

Colosseum fick en tillbyggnad

Den enorma byggnaden, som kunde hysa över 50000 åskådare, byggdes ut ytterligare av Vespasianus yngre son Domitianus, som följde Titus. Han byggde bland annat flera tunnlar, där djur och ­slavar spärrades in. 

Det användes Colosseum också till:

SJÖSLAG – naumachia – krävde att Colosseum tätades och fylldes med vatten. Små krigsskepp återuppförde berömda sjöslag för åskådarna.

AVRÄTTNINGAR verkställdes i pauserna mellan gladiatorstriderna. En del dödsdömda dödades ad bestias – genom att slitas ihjäl av rovdjur.

STORVILTJAKT – så kallad vanatio – gick till så att arenan fylldes med exotiska djur, som ”jägare” därefter kunde döda.

Följ med oss till romarriket

Vi vet att berättelser från det gamla Rom alltid är populära. Därför skriver vi om romarna i nästan varje nummer av VÄRLDENS HISTORIA. Teckna prenumeration här så får du:

  • Nordens största historietidskrift levererad direkt i brevlådan
  • Digital tillgång till de senaste tolv numren
  • Valfri gåva

Kanske är du intresserad av...