Hagia Sophia Museum

Colosseum var en gåva till romarna

När Colosseum invigdes år 80 efter Kristus firades det i 100 dagar med en stor show och blodiga gladiatorstrider. Frågan är dock vem som uppförde byggnaden?

Uppförandet av Colosseum inleddes år 72 efter Kristus under kejsar Vespasianus.

Trots att dåtidens amfiteatrar i regel placerades i städernas utkanter, valde Vespasianus att uppföra Colosseum mitt i Rom – enligt vissa historiker för att Colosseum var en gåva till Roms invånare.

Colosseum invigdes med blodiga strider

Utgifterna för det enorma bygget betalades i stor utsträckning med krigsbyte från det stora templet i Jerusalem, som plundrats av romarna efter ett judiskt ­uppror år 70.

Många av de 100000 judar som förts till Rom som slavar fick arbeta med uppförandet.

När kejsar Vespasianus avled år 79 var byggprojektet färdigt endast till cirka 75 ­procent. Hans efterträdare, sonen Titus, fullföljde arbetet året därpå och invigde Colosseum med en gigantisk 100 dagar lång show med dagliga, blodiga gladiatorstrider.

Colosseum fick en tillbyggnad

Den enorma byggnaden, som kunde hysa över 50000 åskådare, byggdes ut ytterligare av Vespasianus yngre son Domitianus, som följde Titus.

Han byggde bland annat flera tunnlar, där djur och ­slavar spärrades in.

Det användes Colosseum också till:

© Wikimedia Commons

SJÖSLAG

Sjöslag – naumachia – krävde att Colosseum tätades och fylldes med vatten. Små krigsskepp återuppförde berömda sjöslag för åskådarna.

© Wikimedia Commons

AVRÄTTNINGAR

Avrättningar verkställdes i pauserna mellan gladiatorstriderna. En del dödsdömda dödades ad bestias – genom att slitas ihjäl av rovdjur.

© Wikimedia Commons

STORVILTJAKT

Storviltjakt – så kallad vanatio – gick till så att arenan fylldes med exotiska djur, som ”jägare” därefter kunde döda.