Caesars slagfält funnet

Forskare slår nu fast att flera nederländska forntidsfynd kommer från Caesars blodiga slag mot germanska stammar.

Under de senaste tre decennierna har arkeo­loger grävt ut skelett, spjutspetsar, svärd och en hjälm intill floden Waal. Nu har forskarna daterat alla fynden till Caesars tid.

© Nicolas Coustou via Wikimedia Commons

Slagfält lokaliserat i Holland

Platsen där Julius Caesar år 55 f.Kr. massakrerade två germanska stammar har nu påträffats. Enligt forskare vid Fria Universitetet i Amsterdam utspelades det blodiga slaget intill floden Waal i dagens Nederländerna. Den slutsatsen baseras på en kol 14-analys av föremål från det förmodade slagfältet.

Caesars biografi hjälpte historiker

Caesar skildrade slaget i sin biografi Kommentarer om det galliska kriget, och därför har händelsen varit känd sedan länge. Det är först nu som forskare kan peka ut en exakt plats för slaget.

”Detta är första gången som vi har konkreta bevis för Caesars och hans truppers närvaro på holländsk mark”, säger arkeolog Nico Roymans, som har analyserat fynden.

Caesar slogs med de två germanska stammarna tenktererna och usipeterna, som kom från ett område öster om Rhen. De hade bett Caesar om beskydd men den romerske fältherren avfärdade deras förfrågan och beordrade i stället sina åtta legioner att slakta stammarna.

I ”Gallerkrigen” berättar Caesar om hur slaget avslutades: ”Ett stort antal av dem (germanerna, red.) var sårade och resten föll i floden där de drunknade.”

3 snabba frågor till Nico Roymans, arkeolog

1. Hur stort område har fynden gjorts på?

Skeletten och vapnen har hittats längs floden Maas över en sträcka på minst tre kilometer. Jag tror därför att Caesar och hans trupper slogs mot de två germanska stammarna på ett område som var många kvadratkilometer stort.

2. Hur kan ni använda denna lokalisering?

Nu när vi känner till den exakta platsen, kan vi rekonstruera slaget utifrån Caesars egen beskrivning. Det stora antalet benrester från slaget säger oss också att Caesars strid mot en annan germansk stam under samma period kan ha utkämpats någon annanstans, för det slaget kostade inte alls så många människoliv.

3. Vad blir ert nästa steg?

Våra isotopanalyser visade att de stupade kom från områden med helt andra landskapstyper. Vi håller därför på att undersöka benen för att kunna utröna vilka provinser de kom ifrån.