AKG-images/De Agostini/Biblioteca Ambrosiana/Shutterstock

Augustus knäckte Alexanders stora näsa

Alexander den stores kvarlevor förvaras i ett storslaget mausoleum i Alexandria. Där ligger det välbevarade liket i 250 år, tills kejsar Augustus en dag har vägarna förbi.

Romarna var tokiga i krigar­kungen Alexander den store.

Det gällde även Octavianus – ­sedermera kejsar Augustus – som under ett besök i Alexandria i Egypten år 30 före Kristus ville se den makedoniske kungens lik.

I Juni 323 f.kr. rammes Alexander den store af en mystisk sygdom, og dør i en alder af 32 år.

© David Pearson/Imageselect/Shutterstock

Vid det laget hade Alexanders balsamerade kropp legat i ett ­mausoleum i 250 år och var ­ganska ankommen. Trots sin ålder ska kroppen dock ha varit väl­bevarad.

Enligt den romerske ­författaren Dio Cassius kunde Octavianus inte låta bli att pilla på kroppen, vilket resulterade i att Alexanders näsa bröts av.

Octavian overtager i 44 f.kr. magten over Romerriget efter Julius Cæsar.

© Shutterstock

Flera hundra år senare försvann Alexanders kropp spårlöst – men näsan försvann alltså först.