Ankare från 2 000 år gammal piratjägare hittat

Ankaret, som sannolikt tillhört ett handelsfartyg, är ett av få kända ankare från före vikingatiden. Undersökningar ska nu visa om ankaret tillhörde romarrikets flotta av piratjägare.

Fyrtio kilometer utanför Suffolks kust har marinarkeologer och sjöingenjörer från Scottish Power bärgat ett gammalt romerskt ankare.

Ankaret, som sannolikt härrör från ett handelsfartyg som ingick i den romerska flottan, är mer än två meter långt och väger omkring 100 kilo.

”Vi tror att detta kan vara det äldsta och ett av de största exemplaren [av ankare]”, säger Brandon Mason från Maritime Archaeology Ltd, som hjälpte till att bärga ankaret.

”Allt pekar på att detta är ett romerskt ankare som är nästan 2 000 år gammalt, vilket gör det till en oerhört sällsynt del av historien”, tillägger han.

”Vi känner inte till mer än omkring tre ankare från perioden före vikingatiden i nordeuropeiska farvatten utanför Medelhavsregionen – och endast två har överlevt”.

Det 100 kilo tunga romerska järnankaret bärgades med kran från mer än 40 meters djup.

© Scottish Power

Kan ha tillhört piratjägare

Ankaret har sannolikt tillhört ett fartyg som skulle försvara det romerska Britannia mot frankiska och saxiska pirater och plundrare från vår tids Tyskland, Nederländerna och Danmark.

Ankaret upptäcktes redan 2018 i samband med kartläggning av havsbottnen inför etableringen av en vindkraftpark. Sedan dess har marinarkeologer och de arbetare som ska uppföra vindkraftverken hållit ett öga på ankaret, för att se till att det inte förstörts.

Nu ska ankaret undersökas närmare, så att det går att slå fast hur gammalt det är. Planen är att kunna ställa ut det 2025.