Quiz: Försvunna riken

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Man kan fortfarande få uppleva några få rester av forntidsstaden Babylon. Var finns ruinerna?

Vad heter den berömda moské från år 1327, som står i Malirikets huvudstad, Timbuktu?

Osmanska riket upphörde officiellt att existera den 1 november 1922. Av vilken anledning?

Vilken spansk conquistador tillskrivs mordet på kung Montezuma och Aztekerrikets fall på 1500-talet?

Världens största religiösa monument uppfördes under Khmerriket i dagens Kambodja. Templet är känt under namnet ...?

En hel stad utplånades när vulkanen Tambora fick ett utbrott år 1815. Var ligger vulkanen?

Vilket är namnet på det byggnadsverk i England som markerade romarrikets norra gräns?

Handelsstaden Karthago utplånades efter romarnas seger i det tredje puniska kriget. Vilket årtal handlar det om?

Världens äldsta kända religiösa byggnad, Göbekli Tepe, uppfördes för omkring 11 000 år sedan. Var finns den?

Före akkaderna beboddes södra Meso­potamien av en annan kultur vars namn betyder "det svarthövdade folket". Vilka?

Vilket folk uppförde den berömda för­colum­bianska bergstaden Machu Picchu i våra dagars Peru?

Bysantinska rikets historia börjar med en viss kejsares maktövertagande i romarrikets östra hälft 324. Vilken stad grundade han?

Av de tre stora pyramiderna i Giza i Egypten är Cheops den största. Men vad heter den näst största?

Vad kallas de cirka 8 000 krigarstatyer som är begravda i anslutning till den kinesiske kejsaren Shi Huangdis mausoleum?

År 1920 började utgrävningarna av en 5 000 år gammal dittills okänd civilisation i Indien och Pakistan. Vilken?

Kanske är du intresserad av...