Shutterstock
Ursprungsamerikan

Varifrån kommer ursprungsamerikanerna?

En omfattande dna-studie kastar ljus över gåtan om varifrån ursprungsamerikanerna kommer. Analyser av mer än 100 000 dna-prover visar på rötter som sträcker sig tillbaka till istiden.

Forskarna har länge trott att den nordamerikanska ursprungsbefolkningen härstammar från sibiriska folkslag, som vandrade till Nordamerika över Berings sund.

Men en ny stor undersökning från den kinesiska vetenskapsakademin drar undan mattan under den teorin.

Enligt de kinesiska forskarna kom ursprungsamerikanernas förfäder nämligen från norra Kina.

Som en del av studien har forskarlaget analyserat 100 000 nutida och 15 000 forntida dna-prover. Forskarna har letat efter så kallat mitokondriellt dna, som nedärvs via modern.

Med hjälp av genetiska analyser har forskarlaget hittat en särskild dna-släktlinje som de kallar D4h, och som sträcker sig från Kina till Amerika.

Den ovanliga släktlinjen har identifierats hos 216 nu levande personer och 39 forntida personer och spreds i samband med två vågor av utvandring från Asien till Amerika.

Den första ägde rum för 26 000–19 500 år sedan, då den senaste istiden var som kallast, och många platser i norra Kina var täckta av is. Nästa migrationsperiod inträffade för 19 000–11 500 sedan, då stigande befolkningssiffror kan ha drivit bort fler från Kina.

Ursprungsamerikan

Ursprungsamerikanerna kan enligt en ny undersökning härleda sitt stamträd till Kina.

© Shutterstock

Kineserna korsade havet

Undersökningen tyder även på att ursprungsamerikanernas förfäder inte reste till Amerika över Berings sund, som man hittills har trott – utan att de vandrade från Kina norrut längs Stilla havets kust.

Med tiden tog de sig över till Nordamerika via den nordligaste delen av havet, långt innan de nådde Berings sund.

Enligt de kinesiska forskarna visar deras studie att ursprungsamerikanernas genetiska koppling till Asien ”är mer komplicerad än man hittills trott.”

”Nu har vi för avsikt att samla in och undersöka fler eurasiska dna-släktlinjer för att få en mer komplett bild av ursprungsamerikanernas härstamning”, säger dna-forskaren Qing-Peng Kong, som har deltagit i arbetet.

Legendariska hövdingar

När de europeiska kolonisatörerna började ta över allt mer av Nordamerika möttes de av infödda folk, som var beredda att försvara sitt land. De leddes alla av orädda hövdingar.

Sitting Bull
© Public Domain

Sitting Bull

Levde: Ca 1831–1890
Stam: Hunkpapa lakota

Hövding Sitting Bull var känd för sitt mod och sin visdom. Han försvarade envist sitt folks livsstil, rättigheter och jord mot de vita nybyggarna. Hans hårda motstånd i slaget vid Little Bighorn 1876 gjorde honom till en legendarisk figur i amerikansk historia.

Geronimo
© The U.S. National Archives

Geronimo

Levde: Ca 1829–1909
Stam: Chiricahua apache

Apacheledaren Geronimo var en modig krigare, som kämpade mot de vitas förtryck av hans folk. Hövdingen var en skicklig strateg och bedrev ett gerillakrig mot både USA:s och Mexikos arméer. Geronimo står i dag som en symbol för ursprungsamerikanernas motståndskamp.

Crazy Horse
© Public Domain

Crazy Horse

Levde: Ca 1840–1877
Stam: Oglala lakota

Krigarhövdingen Crazy Horse var ett militärt geni och deltog i flera avgörande slag mellan ursprungsamerikanerna och USA:s armé. Han deltog bland annat i försvaret av bergskedjan Black Hills i South Dakota, när kavalleriet skulle tvångsförflytta de lokala stammarna till reservat.

Red Cloud
© Beinecke Rare Book and Manuscript Library

Red Cloud

Levde: 1822–1909
Stam: Oglala lakota

Red Cloud var en av de få hövdingar som vann ett krig mot USA:s armé. Efter flera års strider tvingade han 1868 amerikanerna att utrymma ett antal fort i ursprungsamerikanernas bästa jaktområden. Hövdingen var också en skicklig diplomat, som skapade fred, när det gynnade hans folks intressen.