Vad symboliserade indianernas fjädrar?

För indianerna var fjädrar symbolladdade. Särskilda kännetecken visade varför fjäderns ägare hade gjort sig förtjänt av sin hedersbevisning.

Fjädrar hade stor symbolisk betydelse för de amerikanska prärieindianerna och bars som ett tecken på erkännande – liksom medaljer.

Fjädrar gavs åt krigare som gett prov på stort mod i strid eller gjort en extraordinär insats för sin stam.

De flesta indianer fick endast ett fåtal fjädrar under sitt liv, men de mest betydelsefulla krigarna fick så många att de kunde sätta ihop sina utmärkelser till en stor fjäderprydnad, som de bar i krig eller under religiösa ceremonier.

##

Fjädrarna vittnade om hjältedåd

Betydelsen av fjädrar har sina rötter i indianernas religiösa värld, där allt i naturen tillskrivs en själ.

När en krigare mottog en fjäder ansåg indianerna att han även fick de egenskaper som man förknippade med fågeln.

De mest betydelsefulla fjädrarna kom därför från örnen, som betraktades som den ­mäktigaste och starkaste fågeln.