Wikimedia Commons & EFE/Martha Lopez & Shutterstock
Maya, människooffer

Sexton mystiska offerknivar hittade i Mexiko

Mayakulturen i Mexiko utförde tusentals människooffer för att blidka sina gudar, det understryker fyndet av 16 offerknivar. Det är emellertid ändå något med knivarna som får arkeologerna att förundra sig.

Mexikanska arkeologer som gräver på det centralt belägna torget i den gamla mayastaden Kulubá har just identifierat en mystisk sten som uppvisar alla kännetecken på att ha använts som ett altare för människooffer.

Arkeologernas antagande har bekräftats av att de också har hittat 16 offerknivar, av vilka klingorna på 13 av dem är tillverkade av den vulkaniska bergarten obsidian. Tillsammans visar föremålen att det på denna plats har skett en våldsam blodsutgjutelse under perioden då staden var en del av mayakulturen.

Fyndet av altaret och den breda paletten av knivar tyder på att maya offrade både djur och människor på platsen. Knivarna har dessutom tillverkats av ett material som inte finns på Yucatán, halvön där Kulubá ligger. Bergarten obsidian måste ha hämtats från en plats långt bort, i till exempel Guatemala eller de centrala delarna av Mexiko.

Det mest mystiska är dock att en analys av knivarna tyder på att de aldrig har använts. Det är ovanligt att hitta oanvända offerknivar, så forskarna undrar hur det kommer sig.

Överstepräst skar ut hjärtat ur offren

Forskare vid mexikanska Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hittade de 13 obsidianknivarna samt tre flintknivar i mayastaden Kulubá, som i många år har varit en arkeologisk skattkammare. Där har man grävt ut åtskilliga hus, tempel och till och med ett palats.

De senaste årens forskning har ytterligare betonat hur viktiga offer – i synnerhet människooffer – var i mayas kultur och religion. Offer av fångar, frivilliga och till och med barn utfördes av överstepräster, som i många fall använde offeraltare liknande det som nu har hittats.

Med knivar av flinta eller obsidian skar de ut de utvalda människornas hjärta och gav det som offergåva till gudarna.

Maya, offerknivar

Flintknivarna som arkeologerna hittade under utgrävningen.

© EFE/Martha Lopez

Det nya fyndet understryker denna tendens.

”Anledningen till att det finns ett offeraltare i Kulubá var att man brukade praktisera människo- och djuroffer”, förklarar Alfredo Barrera Rubio, forskare vid INAH, för nyhetsbyrån EFE.

Obsidian var mayas järn

De 16 knivarna som nu har hittats tycks emellertid inte ha använts för att skära ut hjärtat ur människor och djur. I stället tror arkeologerna att knivarna kan ha varit offergåvor till gudarna. Det vackra hantverket och materialet, som har hämtats långt bortifrån, understryker att maya betraktade knivarna som mycket värdefulla.

Den svarta bergarten obsidian, även känd som vulkaniskt glas, bryts upp i stora, tunna skivor när man slår på den. Genom att bearbeta skivorna tillverkade maya vapen och redskap. Obsidian spelade också en avgörande roll i mayakulturens konstnärliga, religiösa och dagliga liv. Knivar av obsidian användes också vid åderlåtning, en praktik som inte bara var förbehållen präster, utan även tycks ha varit i bruk inom underklassen.

Vissa forskare har argumenterat för att maya och övriga mesoamerikanska kulturer aldrig lärde sig att utvinna järn för att de kunde använda obsidian till så mycket – och för att stenen hade så hög status.

Maya, offerkniv

En offerkniv i obsidian så som den kan ha sett ut på mayakulturens tid.

© Shutterstock