Quiz: Nordamerikas indianer

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Vikingarna var i kontakt med indianer långt innan Christofer Columbus kom till Amerika. Hur långt innan?

Under förcolumbisk tid byggde indianerna pyramider över stora delar av Nordamerika. I vilken stat står den största, Monks Mound?

När pilgrimer som korsade Atlanten i segelfartyget Mayflower hade gått i land fick de hjälp av ...

Vad kallades de indianer som för tusen år sedan uppförde stora städer i det som i dag är delstaterna Arizona, Utah och New Mexico?

Många indianer bodde i hyddor. Vad kall­as de karaktäristiska koniska hyddorna av trä och skinn hopsydda med sentråd?

Fredspipor förknippas ofta med de nordamerikanska indianerna. Vad användes pipan till?

De vackert utskurna totempålarna är kända bland indianstammar längs Stillahavs­kusten. Vilken var totempålarnas funktion?

Den store apachehövdingen Geronimo hette egentligen Goyathlay, som kan översättas med ...

Geronimo stred i många år mot den vite mannen och var den siste indianhövding som kapitulerade. När?

Under andra världskriget utnyttjade det amerikanska försvaret en indianstams språk för att koda meddelanden. Vilken stam?

Den speciella andedansen var orsaken till massakern vid Wounded Knee år 1890. Syftet med dansen var att ...

Under massakern vid Wounded Knee dödades cirka 300 indianer av amerikanska soldater. Tjugofem soldater dödades av ...

Ett avgörande slag mellan indianer och den amerikanska armén ägde rum vid en flod i Montana år 1876. Vad heter floden?

Slaget vi syftar på i fråga 13 slutade med ett nederlag för de drygt 600 soldaterna i kavalleriet. Hur många indianer stred de emot?

Showmannen Buffalo Bill anlitade år 1885 en mycket berömd indianhövding till sin vilda västern-föreställning. Vem?

Kanske är du intresserad av...