Quiz: Geronimo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Geronimo betraktas som en del av det som kallas apachekriget från 1849 till 1924. Varför kallas det så?

Vad var det som utlöste Geronimos hat mot de vita kolonisatörerna?

Vilken anledning hade han att öppna krig mot amerikanerna när hans land blev en del av USA?

Hur stor del av den amerikanska armén sattes in i jakten på Geronimo när den var som mest intensiv?

Hur var Geronimo beväpnad när han gav upp efter att ha varit jagad i 25 år?

Sent i livet blev Geronimo kristen, men blev utkastad ur kyrkan. Varför?

Han blev något av en celebritet medan han satt i fängelse de sista åren av sitt liv. Hur gick det till?

Hur har hans namn senare använts i ett annat sammanhang?

Kanske är du intresserad av...