Oregon State University
Ursprungsamerikaner

När började USA:s urfolk rida på hästar?

En ny studie visar att hästar spelade en stor roll för USA:s urbefolkning redan innan de första europeiska kolonisatörerna nådde prärien. Hur de infödda fick tag i hästar är dock ett mysterium.

Historiker har länge ansett att ursprungsfolken på den nordamerikanska prärien började rida på hästar först efter 1680, då befolkningen i New Mexico drev ut de spanska kolonisatörerna och tog över deras hästar.

Men en ny stor forskningsstudie visar att ursprungsbefolkningen red på hästar mer än ett halvt århundrade tidigare – alltså flera decennier innan de europeiska kolonisatörerna över huvud taget hade kommit till prärien.

Ett stort forskarlag med deltagare från 15 länder lyckades inledningsvis identifiera 33 hästskelett från arkeologiska samlingar runt om i USA. Att hästarna har tillhört olika stammar visste man med säkerhet.

Därefter genomfördes kol 14-dateringar och dna-analyser av benen för att ta reda på deras ålder och upphov – och resultaten visade att två av hästarna hade levt i början av 1600-talet.

Ursprungsamerikaner

Hästen fick snabbt en viktig roll i präriefolkens kultur, efter att ursprungsamerikanerna fick tillgång till den på 1600-talet.

© Oregon State University

Djuren hade fötts lokalt

Jämförelser av dna från de döda hästarna och moderna hästar visade dessutom att ursprungsfolkens hästar var besläktade med de spanska kolonisatörernas hästar, men att de alla hade fötts lokalt.

Hur präriefolken fick tag på hästarna är oklart, men forskarnas hypotes är att ursprungsfolken antingen har köpt djuren av spanjorerna i södra USA eller har tämjt hästar som kan ha rymt från kolonisatörerna.

”All denna information har nu sammanställts och berättar en större, bredare och djupare historia - en historia som de infödda alltid har känt till, men som aldrig har varit erkänd”, säger historikern Jimmy Arterberry, som har deltagit i studien.