Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles & Shutterstock

Inkafynd kan dölja blodig hemlighet

En gammal stenbehållare hittad på botten av Titicacasjön innehåller offer till inkas gudar.

Ett forskarlag har nyligen publicerat fyndet av en intakt stenbehållare från Titicacasjön i Sydamerika.

Den sänktes sannolikt i sjön av inkafolket som en offergåva – en sedvänja som är känd från spanska dokument från 1500-talet, som beskriver hur inkafolket försökte försäkra sig om gudarnas gunst.

Inne i behållaren, som var förseglad med en propp av sten, fann forskarna två små föremål:

En 2,8 centimeter hög lamafigur formad av ett musselskal och ett 2,5 centimeter stort miniatyrguldarmband, som påminner om de armband som medlemmar av inkafolkets överklass bar.

Sensationelt fund gjort i Titicacasøen

Inka offrade till sina gudar för att hålla dem nöjda. Ofta hittar forskarna endast ofullständiga rester av dessa offer, men ett forskarlag har gjort ett anmärkningsvärt fynd i en sydamerikansk sjö.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Beholder fundet under vandet

På botten av Titicacasjön har en grupp forskare funnit en stenbehållare, som använts i samband med ett offer.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Velbevaret inka-klenodie

Stenbehållaren är 40 centimeter lång och 30 centimeter bred och den mest välbevarade som forskarna någonsin hittat.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Ofringer i mini-størrelse

I behållaren fann forskarna två vackert gjorda föremål: en miniatyrlama och ett miniatyrarmband.

Barn och djur offrades till gudarna

Liknande offer är kända från andra platser i inkariket. Arkeologerna tror att gåvorna gavs åt gudarna som tack, när tillvaron såg ljus ut.

Forskarna påpekar att behållaren från Titicaca ursprungligen även kan ha haft ett mer makabert innehåll: blod från offrade småbarn.

Antagandet bygger på en redogörelse från augustinermunken Alonso Ramos Gavilán, som levde på 1600-talet: ”Blodet från barn och djur hälldes i stenbehållaren och sänktes ner i vattnet från flottar med hjälp av rep.”

Arkeologerna anser att det sannolikt kan ha funnits blod i den upptäckta behållaren, och de räknar med att ”framtida analyser av resterna (i behållaren, red.) kommer att kunna bekräfta antagandet”, står det i deras rapport om fyndet.