Florida Museum/ illustration: Merald Clark
calusoindianer florida

Indianer byggde imperium på fisk och ostron

Ny forskning visar att Floridas indianer kom på ett genialt sätt att skaffa tillräckligt mycket mat för att kunna skapa ett mäktigt rike utan att bruka jorden.

Enorma bassänger byggda av miljontals ostronskal och med plats för tusentals fiskar kan enligt en ny studie förklara hur Floridas calusaindianer för sjuhundra år sedan lyckades skapa ett mäktigt imperium.

Till skillnad från maya, aztekerna och inka, som byggde sina riken på jordbruksproduktion, livnärde sig calusaindianerna huvudsakligen på fiske och jakt.

”Man har länge trott att samhällen som var beroende av fiske och jakt var mindre avancerade”, säger William Marquardt på Florida Museum of Natural History i USA i ett pressmeddelande.

calusoindianer florida

Efter det att indianerna drivit in fiskarna i bassängerna kunde de hållas instängda tills det var dags att äta dem.

© Florida Museum/ illustration: Merald Clark

Imperier förutsätter överskott av livsmedel

Inte desto mindre lyckades calusaindianerna bygga upp ett rike med stora byggnader och en slagkraftig armé.

Forskarna har länge undrat hur de fick maten att räcka.

Enligt Marquardt, som tillsammans med andra forskare ligger bakom upptäckten, undersökte de två konstgjorda fiskbassängerna på ön Mound Key i floden Esteros mynning. Där låg imperiets huvudstad Calos.

Den största av de rektangulära bassängerna, som båda ligger vid en stor kanal, är drygt 3 300 kvadratmeter stor, vilket motsvarar nästan fem fotbollsplaner.

fisk indianer multe

Fiskfjäll som har hittats i bassängerna visar att indianerna fångade multe, sill och nålblecka, som alla har det gemensamt att de simmar i stora stim.

© Florida Museum, photo by Zachary Randall

Fisken hägnades in

Bassängerna skapades med hjälp av ostronskal. Runt dem ligger en nio decimeter hög mur av skal.

Enligt forskarna har bassängerna öppningar ut mot kanalen, vilket gjorde att indianerna kunde driva in fisken i bassängerna och sedan stänga in dem med hjälp av nät.

palats indianer florida

Fiskbassängerna gjorde det möjligt för indianerna att bygga ett palats på ön Mound Key. Palatset, som hade plats för tvåtusen personer, låg på en tio meter hög plattform av ostronskal.

© Florida Museum, illustration:Merald Clark

Forskarna tror att bassängerna fungerade som en sorts inhägnad, där fiskarna förvarades tills de fångades och tillagades.

Kol-fjorton-datering visar att bassängerna konstruerades någon gång på 1300-talet, då indianerna bland annat byggde ett enormt palats med plats för tvåtusen personer.

Enligt forskarna var det calusaindianernas förmåga att omvandla landskapet till sin fördel som gjorde att de kunde skapa ett imperium med långa handelsvägar och cirka tjugotusen invånare.