Von Bern/Wikimedia

Hur fick ursprungsamerikanerna sina namn?

Ursprungsamerikaner bytte namn under livets gång – och hade även ett speciellt namn, som skulle hållas hemligt.

Medlemmar av de nordamerikanska präriefolken bytte namn flera gånger under livet. Traditionerna för namnbyte varierade från stam till stam, men i regel fick ett barn ett tillfälligt namn, som ­byttes ut, när barnet nådde vuxen ålder. Inom en del stammar användes smeknamn till vardags, samt ett rituellt tillnamn, som var känt endast av personen själv och en schaman.

De nya namnen baserades på individens personlighet, nya livserfarenheter eller gärningar, som särskilde personen från andra – om en ung man till exempel visade sig vara en duktig jägare.

Namn var därför nära förknippade med personlig utveckling och gavs av stammen som ett slags hedersbetygelse, som en ­individ skulle göra sig förtjänt av. Själva namnbytet skedde under en stor ceremoni, som markerade att individen gick från en livsfas till nästa.

Sitting Bulls namn är en hyllning till hans mod och beslutsamhet.

© David F. Barry, Photographer, Bismarck, Dakota Territory

Ett av de mest kända namnen är Sitting Bull (Sittande tjur, red.). Hövdingen fick namnet Hoppande grävling vid födseln och fick senare i barndomen till­namnet Långsam, eftersom han var ett försiktigt och eftertänksamt barn.

Som 14-åring deltog han i ett angrepp på en annan stam, då han gav prov på stort mod och beslutsamhet. Efter det fick han namnet Sitting Bull för att markera att han var som en orädd och orubblig bisonoxe, som aldrig gav sig.