Man fiskar med spjut

Amerikas förföljda folk

Sedan Columbus upptäckte Amerika har hotet om utplåning hängt över ursprungsfolken. Under historiens gång har ursprungsamerikanerna fått kämpa för att bevara sin kultur och sina traditioner.

Sedan Columbus upptäckte Amerika har hotet om utplåning hängt över ursprungsfolken. Under historiens gång har ursprungsamerikanerna fått kämpa för att bevara sin kultur och sina traditioner.

Media drum. Farvelagt foto.