Media drum. Farvelagt foto.
Man fiskar med spjut

Amerikas förföljda folk

Sedan Columbus upptäckte Amerika har hotet om utplåning hängt över ursprungsfolken. Under historiens gång har ursprungsamerikanerna fått kämpa för att bevara sin kultur och sina traditioner.

Krigarhövding pustar ut

Lakotahövdingen Red Hawk deltog i det legendariska slaget mot general Custer vid Little Bighorn år 1876. Omkring 30 år senare avbildades den gamle hövdingen av fotografen Edward S. Curtis, som i början av 1900-talet reste runt i västra USA för att dokumentera urfolkens traditioner och levnadssätt.

Dana Keller

North Dakota, USA
1905

Dana Keller

Fjäderprydd inspelning

Blackfoothövdingen Mountain Chief har klätt sig i fjädrar, fransar och mockasiner vid ett besök i inspelningsstudion hos antropologen Frances Densmore på Smithsonian Institution. I försöket att bevara ursprungs­befolkningens kultur för eftervärlden spelar Densmore in tal och sånger på en fonograf. Hövdingen är givetvis angelägen om att rädda blackfootstammens språk från att dö ut.

CORBIS/POLFOTO

Washington DC, USA
1916

CORBIS/POLFOTO

Porträtt av en utdöende kultur

År 1907 slog sig fotografen Roland Reed ner i ett indianreservat för att ta bilder av ojibwafolket. Under de följande två åren tog han hundratals bilder, som alla ger en unik inblick i en kultur som var nära att utplånas. Bland Reeds mest kända bilder finns detta motiv av en ojibwai som fiskar med spjut.

Media drum. Farvelagt foto.

Minnesota, USA
1908

Media drum. Farvelagt foto.

Klädda som mormoner

Ett antal personer från shoshonefolket har klätts upp för ett besök hos fotografen. Under 1800-talet slog 18 000 mormoner sig ner i Utah – och började genast ”civilisera” områdets urbefolkning.

Hulton Archive/Getty Images

Salt Lake City, Utah
1872

Hulton Archive/Getty Images