Devlin A. Gandy

Amerika befolkades 15 000 år tidigare än man trott

Stenredskap som hittats i en mexikansk grotta krossar alla tidigare teorier om när Amerikas urbefolkning invandrade.

Fram till för några år sedan ansåg historikerna att Nordamerika var den sista av jordens kontinenter som befolkades, och att det skedde för endast 14 000–15 000 år sedan.

Men teorin har varit ifrågasatt, och ny sensationell forskning lägger nu till 15 000 år. Invandringen ägde rum för minst 30 000 år sedan, hävdar de forskare som har deltagit i en utgrävning 35 mil söder om Mexico City.

I den så kallade Chiquihuitegrottan har bland annat danska arkeologer varit med och hittat 1 900 stenredskap – knivar, pilspetsar och skrapor för att bereda djurhudar – som tillverkats av människor.

Ett av de vassa stenredskap som hittats i grottan.

© Ciprian Ardelean

Amerikas äldsta stenredskap

”Dessa arkeologiska fynd är de äldsta som gjorts i Amerika. De stenredskap som hittats är dessutom av en typ som är unik i Amerika”, säger Ciprian F. Ardelean, professor vid det mexikanska universitetet Universidad Autónoma de Zacatecas.

I samma jordlager fann forskarna mängder av rester av jägarnas byten, till exempel svartbjörn, och deras ben kunde med hjälp av dna-analyser dateras till cirka 28 000 f.Kr.

Spjutspets, yxhuvud eller köksredskap? Under de kommande månaderna ska analyser av fynden visa vad de 1 900 stenredskapen användes till.

© Ciprian Ardelean

Okänt folk bodde i grottan

Vilka jägarna var vet forskarna ännu inte, berättar en av deltagarna i Chiquihuite-projektet, evolutionsbiologen Eske Willerslev vid Köpenhamns universitet:

”Även om vi letade väldigt noggrant efter humant dna i de prover vi tog, fanns det inga dna-spår efter människor. Men de kan fortfarande dyka upp – för vi har inte hunnit analysera alla de många hundra proverna ännu”.

Flera fynd bekräftar tidig invandring

Fynden i Chiquihuitegrottan får stöd av annan ny forskning.

Landbrygga till Amerika

Under istiden band glaciärer så mycket vatten att vattennivån i världshaven var mycket lägre än i dag. Ett brett stycke torrt land gjorde det möjligt att vandra från Sibirien till Alaska.

Ismuren tinade

För 30 000 år sedan inträffade en kort period med mildare klimat, då isen smälte.

Vägen söderut

Forskarna tror att avsmältningen öppnade flera rutter söderut.

Forskning: Skärmärken i ben

År 2017 skrev VÄRLDENS HISTORIA om skärmärken i mammutben som hittats i Bluefish Caves i Kanada. Kol 14-analyser visade att benen är 24 000 år gamla.

Forskning: dna från grav

En tvåårig stenålderspojkes ben visade sig 2014 innehålla dna som vittnade om en tidig invandringsvåg för cirka 18 000–32 000 år sedan. Benen hittades nära Willsall i delstaten Montana.

Det nya fyndet: Stenåldersvapen

I Chiquihuitegrottan har arkeologerna nu grävt ut ett tre meter djupt jordlager fyllt med benrester, stenredskap och vapen av sten. Avlagringarna vittnar om att jägarna levde i grottan under flera hundra år.

En vetenskaplig handgranat

Eske Willerslev är nöjd med resultaten hittills:

”Den artikel som vi fått publicerad i Nature är en vetenskaplig handgranat. Det faktum att den flyttar tidpunkten för den första invandringen till Amerika markant bakåt, kommer garanterat att leda till en hetsig debatt.”