Shutterstock

35 000 föremål från ursprungsamerikaner

Ett motorvägsprojekt i Kanada har tagit en paus, eftersom en minst 400 år gammal boplats uppenbarat sig i marken.

I samband med anläggandet av en motorväg i Ontario i sydöstra Kanada har rester av en gammal bosättning tillhörande ursprungsbefolkningen uppdagats i marken.

Bosättningen har tillhört människor från det så kallade irokesförbundet, som är en sammanslutning av flera grupper av ursprungsfolk i nordöstra Nordamerika.

Platsen har visat sig vara ett eldorado för alla med intresse av irokesernas historia.

© Luke Schulz/KitchenerToday

Pandemin medför begränsningar

Arkeologerna måste arbeta i skift för att följa de lokala covid-19-restriktionerna.

© Luke Schulz/KitchenerToday

Allt material silas

För att försäkra sig om att inga föremål missas, måste arkeologerna sila jorden på fyndplatsen.

© Luke Schulz/KitchenerToday

Mängder av krukskärvor

Många av fynden är rester av trasiga bruksföremål – till exempel keramikskärvor.

Förstenad mat berättar om ursprungsbefolkningens kost

Sedan utgrävningarna inleddes i juli 2020 har forskarna funnit inte mindre än 35 000 föremål av historisk betydelse på platsen.

Fynden inkluderar bland annat spår av långhus, keramik, stenredskap, projektiler, djurben och förstenad mat som bönor och majs.

Forskarna bedömer – baserat på dateringen av de föremål som hittats – att området måste ha varit bebott från cirka år 1300 till 1600.