The British Museum/CC
Kyss

När började vi kyssas?

Historiker har tidigare antagit att den första kyssen delades ut i Indien för 3 500 år sedan. Men en ny analys av uråldriga lertavlor avslöjar att kyssen uppstod långt tidigare och på en helt annan plats.

Exakt när människor började kyssas är oklart, men den första dokumenterade kyssen ägde rum i Mellanöstern för minst 4 500 år sedan.

Det konstaterar forskare vid Köpenhamns universitet och Oxford University, som har granskat skriftliga källor från forntidens Mesopotamien, som låg i dagens Irak.

Analyser av gamla lertavlor med kilskrift visar att romantiska och erotiska kyssar var en väl etablerad företeelse redan omkring 2 500 år före Kristus.

”Många tusen av dessa lertavlor har bevarats, och de innehåller tydliga exempel på att kyssar betraktades som en del av mänsklig intimitet under forntiden”, säger assyriologen Troels Pank Arbøll, som har undersökt lertavlorna.

Därmed har kyssens ursprung flyttats 1 000 år längre bak i historien, för historiker har tidigare ansett att den första kyssen delades ut omkring 1500 före Kristus i Indien, varpå sedvänjan bredde ut sig.

Kyss

Från Mesopotamien finns det gott om lertavlor som visar människor som kysser varandra. Denna är från omkring 1800 före Kristus.

© The British Museum/CC

Kyssar spred sjukdomar

Utöver att kyssen hade betydelse i intima relationer har den troligen även spridit bakterier och virus.

De mesopotamiska lertavlorna nämner nämligen symptom på sjukdomar som påminner om förkylningsblåsor. Forskarna tror därför att kyssarna kan ha orsakat spridning av herpesviruset HSV-1, som i dag är upphov till en av de vanligaste virusinfektionerna hos människor.

”Om sedvänjan att kyssas var utbredd och etablerad i ett antal forntida samhällen måste effekten i form av virusspridning sannolikt ha varit mer eller mindre konstant i stora områden i världen”, säger Sophie Lund Rasmussen vid Oxford University.