Shutterstock

Machu Picchu äldre än vi trott

Nya undersökningar av ben från inkafolkets legendariska stad i bergen ifrågasätter vad vi vet om den gamla civilisationen.

Experterna har hittills antagit att Machu Picchu, inkafolkets mest kända stad, uppfördes mellan åren 1438 och 1450 – under en kejsare vid namn Pachacuti.

Nu avslöjar kol 14-dateringar av 26 skelett från Machu Picchu att bebyggelsen fanns redan omkring år 1420.

Därmed var det troligen inte Pachacuti som gav order om att Machu Picchu skulle byggas högt uppe i Anderna, utan snarare hans företrädare Viracocha Inka.

Inkakejsaren Pachacuti

Forskarna kan inte helt utesluta att inkahärskaren Pachacuti regerade längre än man hittills trott – och därför kan ha grundat staden, där han hade ett palats.

© Public domain

Spanska upplysningar ifrågasätts

Hittills har historiker mer eller mindre accepterat den kronologi för inkas regentlängd som de spanska erövrarna nedtecknade under 1500-talet, men de nya rönen sätter stora frågetecken för regentlängden.

Om Pachacuti trots allt skulle visa sig vara byggherren, måste det innebära att han regerade det mäktiga inkariket i fler decennier än man antagit.

”Hittills har hypoteser om Machu Picchus ålder – och hur länge staden var bebodd – baserats på motstridiga historiska skildringar nedtecknade av spanjorer under perioden efter den spanska erövringen”, förklarar antropologen Richard Burger vid Yale University, som leder den nya studien.

”Vår studie är den första som med hjälp av vetenskapliga bevis undersöker grundandet av Machu Picchu, och hur länge staden var bebodd”, tillägger han.