Richard D. Hansen, et al., Ancient Mesoamerica, 2022
El Mirador, lidar, maya

Laserteknik upptäcker 417 dolda mayastäder i regnskogen

En radar som kan se genom den täta växtligheten har avslöjat 417 dolda mayastäder i Guatemala. Upptäckten är ett slutgiltigt bevis för vad experter kallar ”det första statssamhället på västra halvklotet”.

Omkring år 200 övergav invånarna i mayastaden El Mirador i norra Guatemala plötsligt staden. Bortsett från en kort period på 900-talet förblev platsen obebodd, och träd och annan växtlighet täckte stenhus och tempelpyramider.

Först omkring tusen år senare, när arkeologer 1978 började utforska området, dök El Mirador upp ur glömskan.

Utgrävningarna pågår fortfarande och nu har forskarna använt sig av den senaste tekniken. Med så kallad lidar, en särskild typ av radar som gör det möjligt att från luften ”se” genom regnskogens täta växtlighet, har arkeologer utforskat området. Resultaten av den nya forskningen bildar tillsammans med tidigare utgrävningar en bild av ett enormt, bortglömt mayarike, som arkeologerna än så länge avslöjat endast en bråkdel av.

Pyramidbygge krävde enorm arbetsstyrka

När arkeologer 1978 för första gången högg sig genom den täta växtlighetens snår i El Mirador fick stadens storlek dem att anta att staden grundats under mayacivilisationens så kallade klassiska period, som sträckte sig från omkring 250 till 900 efter Kristus.

Fynd av bland annat stenstelar med ornamentering i en mycket äldre stil gjorde det emellertid snabbt klart att staden grundats redan omkring år 600.

Vid den tidpunkten hade maya utvecklat både ett skriftspråk och en kalender. Den gängse uppfattningen inom forskningen var emellertid att det var först under den klassiska perioden som större riken med mäktiga kungar uppstod.

De nya fynden vände upp och ner på den föreställningen. Stadens storlek i sig avslöjade att mayafolket redan på 600-talet hade betydande organisatoriska färdigheter.

Sedan dess har El Mirador lett till allt fler imponerande upptäckter. Under ledning av den amerikanske arkeologen Richard D. Hansen har utgrävningsarbetet lett till bland annat upptäckten av tre stora pyramider i området. Den största, som kallas La Danta, är 27 meter hög och har en volym av 2 800 000 m3, vilket innebär att den är en av världens största.

El Mirador, pyramid, Maya

Regnskogen har tagit över ruinerna i El Mirador, men mindre pyramider som denna finns på många platser.

© Geoff Gallice from Gainesville Flickr

Bygget har krävt minst 15 miljoner mandagar, och forskning har visat att stenarna hämtades i ett stenbrott som låg mer än 600 meter från byggarbetsplatsen.

”Det har krävts tolv man för att bära ett enstaka block, som vägde 450 kilo”, sa Richard D. Hansen år 2011.

Han hade då undersökt 51 uråldriga städer i det som kallas El Mirador-bäckenet och var säker på sin sak.

”Vad vi ser här är det första statssamhället på västra halvklotet – tusen år tidigare än någon förväntat sig”, sa han.

La Danta pyramid, El Mirador

En 3D-modell av hur det enorma pyramidkomplexet La Danta såg ut, innan det övergavs.

© Warex 3D

Avancerad teknik hittar glömda städer

Att genomföra utgrävningar i den otillgängliga regnskogen är emellertid otroligt besvärligt och dyrt, så redan 2015 ledde Hansen ett forskarlag som med hjälp av lidar utforskade både El Mirador och stadens omedelbara omgivning.

Lidar – en förkortning av ”light detection and ranging” – registrerar med hjälp av laserteknik avståndet till föremål på marken. Tekniken fungerar även genom tät växtlighet, som i Guatemalas regnskogar.

Med tillräckligt mycket mätdata kan forskarna ta fram exakta 3D-bilder av markytan i det skannade området. Efter flera års arbete har de senaste resultaten publicerats, och de bekräftar Hansens antaganden.

Bilderna visar att det runt El Mirador ligger inte mindre än 417 tidigare okända, övergivna städer och byar, samt flera hundra andra strukturer inklusive åtskilliga ceremoniplatser.

Bebyggelserna har uppförts under samma tidsperiod som El Mirador och knyts samman av ett 170 kilometer långt nätverk av breda vägar, en konstruktion som måste ha krävt en stor organisation med en övergripande ledning. Vägarna har anlagts genom områdets sanka terräng och var mellan nio och fyrtio meter breda.

Vad lidarundersökningarna kommit fram till är alltså inget mindre än beviset för en större civilisation.

”Lidar har varit revolutionerande för arkeologin i detta område, där den tropiska regnskogen gör sikten oerhört begränsad. Lidar gör det möjligt för oss att se saker och ting i ett stort perspektiv och ett större sammanhang. Forskningen betyder att vi kan se det här området för första gången, och uppgifterna förändrar allt vi vet”, säger Marcello Canuto, direktör för Middle American Research Institute vid Tulane University i USA.

El Mirador, lidar, maya

Lidar-bilder visar att Mirador var en del av ett nätverk av städer sammanlänkade av vägar.

© Richard D. Hansen, et al., Ancient Mesoamerica, 2022

Hansen och hans forskarlag har identifierat bland annat minst 30 tidigare bollspelsarenor, mängder av monumentala strukturer för religiösa och politiska ceremonier samt 195 vattenreservoarer.

Strukturen med mindre samhällen runt en storstad liknar bebyggelsen vid Tikal, huvudstad och hemvist för eliten under mayacivilisationens klassiska period. Det tyder på att El Mirador har lagt grunden för uppbyggnaden av de senare mayasamhällen som forskarna känner till mer om.

Forskning har daterat civilisationen kring El Mirador till omkring 1000 före Kristus till 150 efter Kristus. Det är dock fortfarande ett mysterium varför mayafolket plötsligt lämnade det stora riket omkring år 200.

En teori är att intensiv avverkning helt enkelt gjorde det omöjligt att odla jorden. Träden fälldes för att de bland annat skulle användas för att tillverka alla de ornament som präglar El Miradors tempel och monument.

Det slutgiltiga svaret ligger, precis som El Miradors många andra hemligheter, fortfarande dolt djupt in i Guatemalas regnskog.