Boston Public Library
Brittiska imperiet

Hur mycket har Brittiska imperiet krympt?

Inget kontinent utan en britt – från 1500-talet och framåt reste kolonisatörer från Brittiska öarna till jordens avlägsnaste hörn och grundade det största imperiet någonsin.

När Brittiska imperiet stod på sin topp var det historiens största. Åren kring första världskriget omfattade den gigantiska kolonialmakten cirka 25 procent av allt land på jorden – från Australien till Kanada och från Jamaica till Indien.

Det första steget mot denna status som global stormakt togs redan på 1100-talet, när engelsmännen erövrade Irland. Expansionen tog fart under framför allt 1500-talet och de följande århundradena, då upptäcktsresande, handelsmän och kolonisatörer från Brittiska öarna begav sig till i stort sett världens alla hörn.

VIDEO – Brittiska imperiets storhet och fall:

Drygt en fjärdedel av världen stod under brittisk överhöghet i början av 1900-talet.

Kriget försvagade britterna

Under åren efter andra världskriget rann tiden dock ut för det en gång så mäktiga imperiet. Det föregående seklet hade en del av kolonierna – bland annat Kanada och Australien – uppnått självstyre under brittisk överhöghet, och under 1900-talet började nationalistiska och separatistiska vindar blåsa i resten av kolonierna.

Världskriget hade samtidigt försvagat Storbritannien så mycket att landet inte längre hade de resurser som krävdes för att hålla ihop kolonialriket. Mot slutet av 1960-talet hade så gott som alla kolonier lösgjort sig från Storbritannien.

I dag är de enda resterna av Brittiska imperiet ett antal små öar utspridda över världen – bland andra Bermuda och Falklandsöarna.