Hur fungerade aztekernas skolsystem?

Var undervisningen av aztekiska barn satt i någon form av system?

De mest begåvade aztekbarnen började skolan när de var fem år och undervisades bl a i astronomi.

Ja! Härskarna i aztekernas rike var faktiskt några av de första i världen att införa skolgång för alla. Fram till att barnen var i 14-årsåldern låg ansvaret för undervisningen hos föräldrarna. För att säkra kvaliteten på undervisningen i bland annat hantverk och militära färdigheter testades barnen regelbundet av utsända ämbetsmän.

När barnen fyllde 14 år började pojkarna i den så kallade telpochcallí – aztekernas allmänna skola. Här lärde de sig lantbruk och fick militär träning, de mest grundläggande färdigheterna för att fungera som en produktiv medborgare i det aztekiska riket.

Även flickorna gick i skola. De undervisades i hemkunskap och i olika enkla medicinska ämnen. De fick också lära sig om växter och barnafödande.

De klipskaste gossarna från de enkla samhällsklasserna erbjöds att gå i en av överklassens skolor, calmecac. Här började undervisningen redan vid fem års ålder. Eleverna undervisades i allt från astronomi, matematik och statskunskap till sång och dans. Från 14 års ålder förbereddes de dessutom för en tjänst inom det militära – en av de säkraste karriär­vägarna i aztekernas rike.