Shutterstock
Migration, stenåldern, Europa

Homo sapiens intog Europa 12 000 år tidigare än vi har trott

I en ny studie, som kallas ”ambitiös och provocerande”, förändras vår förståelse av när de första människorna kom till Europa från Mellanöstern.

Experter har länge trott att Homo sapiens, de första människorna, kom till Europa från Afrika för omkring 42 000 år sedan.

Nu tyder emellertid en ny studie på att Homo sapiens gjorde sitt intåg på kontinenten i tre vågor, av vilka den första är 12 000 år äldre än vad forskningen hittills visat.

Den första banbrytande upptäckten som pekade i riktning mot att historieböckerna behövde skrivas om var en liten människotand som hittades i Grotte Mandrin, en grotta i Rhônedalen i Frankrike, år 2022.

Studier av tanden visade att den var omkring 54 000 år gammal. I grottan hittades även pilspetsar och spjutspetsar, som forskarna tror är från samma period.

Europa, migration, sten

Några av de bearbetade stenarna från Grotte Mandrin. Ett euromynt av en cents valör visas för att ge en bild av föremålens storlek.

© Laure Metz & Ludovic Slimak

Ny studie avslöjar tre migrationsvågor

De nya fynden har studerats närmare av arkeologen Ludovic Slimak vid Université de Toulouse, som i en ny studie visat att migrationen från Afrika till Europa förmodligen skedde i tre vågor för 54 000, 45 000 respektive 42 000 år sedan.

Genom att jämföra stenredskapen som bland annat hittats kring Grotte Mandrin med tidigare stenredskap från Mellanöstern har Slimaks forskargrupp visat att alla redskapen troligen inte har samma ursprung.

Forskarna konstaterade att de första människorna i Europa sannolikt vandrade från Levanten, vilket man hittills trott, men att de tre vågorna kom från olika kulturer i området.

Paleoantropologen Chris Stringer vid Natural History Museum i London kallar Slimaks nya teori för ”ambitiös och provocerande” och fortsätter: ”Bevisen för att det skedde flera tidiga migrationer av Homo sapiens i Europa har blivit starkare.”