Getty Images

Har romerna haft en egen nation?

Forskning på dna visar att ­romerna härrör från norra Indien – där de än i dag utgör en liten minoritet.

Forskning i genetik och språk tyder på att romerna ursprungligen stammar från norra Indien. Romerna själva kallar Indien för Baro Than – det stora hemlandet.

Romerna utvandrade sannolikt i stora grupper från omkring 500-talet, och forskningen tyder på att de ­lämnade Indien framför allt efter en muslimsk invasion omkring år 1000. Många bosatte sig i Bysantinska riket, i synnerhet på Balkan.

När turkarna under de följande seklen erövrade stora delar av Bysans spreds romerna över Europa. Där förföljdes de i stort sett överallt.

Den tidigaste europeiska källa som nämner romerna författades av den irländske franciskanmunken Symon Semeonis, som 1322 mötte romer på Kreta och beskrev dem som ättlingar till Bibelns Kain.

Från cirka 1360 och fram till 1815 hade nomadfolket självstyre i regionen Feudum Acinganorum på den grekiska ön Korfu.

I de flesta andra länder utvisades de, och i en del länder infördes till och med dödsstraff för romer som vistades illegalt inom landets gränser.

När romerna omkring år 1300 kom till Rumänien var behovet av arbetskraft på landets gods så stort att adeln började utnyttja romerna som slavar.

Först 1864 avskaffade Rumänien slaveriet. I dag hyser landet Europas största romska minoritet, cirka 2,5 miljoner av de 15–18 miljoner som finns i världen.