Shutterstock

Vilken civilisation var Europas första?

Under flera tusen års lopp skapade bronsålderskulturen ett mäktigt handelsnätverk i Medelhavet. Men plötsligt förföll kulturen på mystiskt vis.

Historikerna räknar den minoiska kulturen som Europas första avancerade civilisation. Denna bronsålderskultur, som existerade från omkring år 3000 till år 1450 före Kristus, hade sitt centrum på den grekiska ön Kreta, där arkeologer har gjort en lång rad upptäckter som bekräftar minoernas storhet.

Bland de många uppseendeväckande fynden finns stenlagda vägar och stora palats i flera våningar med indraget vatten och kloaksystem. Forskarna har även hittat väggmålningar, krukor, smycken och inte minst ett av Europas första skriftspråk.

Minoerna var skickliga sjömän och driftiga köpmän. Den minoiska kulturen upprättade ett stort nätverk av handelsförbindelser tvärs över Medelhavet. Civilisationen lämnade efter sig kulturella spår ända bort till det forntida Egypten.

Arkeologer har bland annat hittat många små statyetter av minoiska ormgudinnor.

© Shutterstock

Från omkring år 1700 före Kristus började dock minoerna sakta förlora makt och inflytande.

Historikerna är inte helt ense om varför, men en utbredd teori är att ett stort askmoln från ett vulkanutbrott på ön Santorini ledde till minskade skördar och hungersnöd. I kölvattnet av vulkanutbrottet drabbades Kreta av tsunamier, som förstörde flera kuststäder.

Den minoiska kulturen var alltså redan försvagad när Kreta kring år 1450 före Kristus angreps av mykener från det grekiska fastlandet. Fynd visar att minoernas en gång så mäktiga ö brändes ner och togs över av den mykenska kulturen.