För grekerna var kentaurer en symbol för barbari, som bekämpades av mytologiska hjältar.

Vilka var kentaurerna?

Hur uppstod myten om kentaurerna?

27 oktober 2011

En kentaur var till hälften häst, till hälften människa. En­ligt den grekiska mytologin kom kentaurerna från människan Ixion och nymfen Nefele.

Kentaurer var en vidskepelse, men forskare tror ändå att föreställningen byggde på ett uns av sanning. Nomader i Centralasien var de första som red på hästar, och sägner om dem kan bland grekerna ha förvrängts till att de var hästmänniskor.

I berättelserna beskrivs kentaurerna som barbarer, vars djuriska lustar stod i skarp kontrast till den civiliserade grekiska kulturen. Under en bröllopsfest lär de i berusning ha kastat sig över kvinnor från det mytologiska folket lapitherna. Från och med den händelsen låg greker och kentaurer i strid med varandra.

Kanske är du intresserad av...