Shutterstock

Vem var tänkaren Platon?

”Okunskap är roten till allt ont”, sade Platon, men vem var egentligen mannen bakom orden? Här får du en historisk snabbkurs, som ger dig det viktigaste du behöver veta om filosofens liv

Platon i korthet:

Födelseort: Aten, Grekland.

Studier: Studerade hos samtidens kända filosofer, bland andra den nära vännen Sokrates.

Jobb: Filosof, författare, privat-lärare och vägledare.

Mest kända verk: Staten (ca 380 f.Kr.) och Apologin, också känd som Sokrates försvarstal (ca 400 f.Kr.).

Civilstånd: Ogift.

Platon: De viktigaste tankarna

Den sanna verkligheten finns!
På Platons tid menade filosoferna att den objektiva verkligheten inte fanns. De ansåg att allt låg i betraktarens öga.

Platon höll inte med. Verkligheten finns. Men på samma sätt som en handritad cirkel aldrig kan vara perfekt är den verklighet vi uppfattar också ofullständig.

Insikt leder till verkligheten
Platon hävdade att människor har svårt att erkänna den sanna verkligheten, som existerar endast som idé, eftersom de lever i den imperfekta, fysiska världen.

Han menade att människor var som fångar bakbundna i en mörk håla, där de såg skuggbilder av verkligheten.

Endast genom kunskap kan människan närma sig sanningen.

Staten ska främja sanningen
Platon menade att samhället skulle inrättas så att människor hade så stor chans som möjligt att leva i enlighet med sanningen.

Detta krävde en sträng hierarki. Staten skulle därför byggas upp som en kropp där varje del hade sin bestämda plats och roll.

Hantverkare och andra vanliga arbetare motsvarade magen. Gruppen skulle arbeta och tillgodose folkets fysiska behov. Soldater, eller väktare som Platon kallade dem, var bröstet som stod för mod. De skulle försvara staten med vapen.

Överst i hierarkin fanns filosoferna. De utgjorde huvudet och bestämde över alla andra.

Härskarna hade stor makt eftersom folket i Platons rike skulle tjäna staten och inte tvärtom.

Till exempel tillhörde barnen samhället som i sin tur bestämde vilken roll de nya invånarna skulle ha.

Staten styrde även konsten. Exempelvis fick inte människans mer osympatiska sidor visas utan konstnärerna skulle visa ett idealsamhälle.

Tre höjdpunkter för Platon

  • Platon njöt av studentlivet. Som ung lyssnade Platon ivrigt till tidens stora tänkare. Hans liv präglades enligt filosofen Apuleius av ”hårt arbete och kärlek till studierna”.

  • Som 40-åring grundade Platon den första akademin i Väst. Lärda från när och fjärran strömmade till och akademin blev modell för framtidens europeiska universitet.

  • Platon blev en hyllad privatlärare. På ålderns höst undervisade och vägledde Platon till och med Dionysios, den unge arvtagaren till tronen i stadsstaten Syrakusa.

... och en motgång

  • Tyrannisk härskare ville sälja Platon. Platons elev kung Dionysios blev en tyrann och sålde filosofen som slav. Platon räddades då av en vän köpte honom fri.

Platon fick betydelse för kärleken

Platon betraktade den andliga kärleken, fri från erotiskt begär, som känslans renaste form.

Begreppet platonisk kärlek användes som en beteckning för hän­givenheten till Gud men används idag om vänskaps­förhållanden utan ­sexuella känslor.

Det sägs att det var Platon som hittade på historien om det försvunna riket Atlantis.

© Shutterstock

Vad få vet om Platon

Platon hittade på Atlantis. Riket låg enligt Platon på en ö i Atlanten. På ön levde folket det perfekta livet tills riket en dag sjönk ner i havet.

De flesta som levde på Platons tid visste att historien var påhittad men senare historiker och äventyrare har ändå ihärdigt sökt efter det sjunkna landet.

Myten har dessutom tjänat som inspirationskälla för författare, tonsättare och filmskapare.