Alexander den store hälsar på Diogenes.

© Art media/Print collector/Getty

Vem var den förste cynikern?

Var kommer ordet cynism ifrån, och vem var den förste cynikern?

SVAR Begreppet cynism kommer från grekiskans ord för hund (kynos), men har sitt ursprung i en filosofisk skola som etablera­des i antikens Grekland.

Den mest kände företrädaren för denna filosofiska riktning var Diogenes, som ansåg att människan endast kan bli lycklig om hon lyckas göra sig fri från materiella och världsliga begär. Enligt legenden bodde han därför i en tunna och kallades för "hunden" och hans filosofi "cynisk".

Besök av Alexander den store

En anekdot berättar att Alexander den store en gång besökte Diogenes vid hans tunna och frågade om det fanns något han kunde göra för den aktade filosofen. Diogenes ska då ha bett Alexander ta ett steg åt sidan, eftersom han skymde solen för honom.

Historierna om den illaluktande och smutsige Diogenes är troligen mycket överdrivna.

Andra källor från antiken berättar om en systematisk tänkare som främst var cynisk i den meningen att han var skeptisk till människors fåfänga och ytlighet.