Var alla grekiska män homosexuella?

Sex och kärlek mellan män i antikens Grekland var vanligt. Det utövades främst bland överklassen och i armén. Den vanligaste och enda accepterade formen av kärlek mellan män var pederasti – pojkkärlek. En äldre man med status tog en ung pojke av god familj under sina vingar. Den äldre mannen erbjöd uppfostran, visdom, vänskap och kärlek. Den unge mannen visade be­­undran och återgäldade sin tacksamhet i form av sexuella tjänster. Enligt Platon föddes livslång vänskap ur sådana förhållanden. Även i armén användes homosexuella förhållanden mellan erfarna soldater och unga noviser för att stärka sammanhållningen. ”En enhet cementerad av vänskap byggd på kärlek kan aldrig splittras”, skrev den romerske ­historikern Plutarchos om de
homosexuella förhållandena i den grekiska armén.