Tonårsskelett blåser liv i grekisk myt

De grekiska myterna är fulla av grymma människooffer. Ett nytt fynd på det grekiska fastlandet tyder på att myterna inte enbart var fiktion.

Tonårsskelettet låg vänt mot öst och var placerat mellan två rader av stenar.

© Det græske kulturministerium

En grekisk myt berättar att en stor flock djur offrades tillsammans med en pojke på berget Lycaeus. Efter offerriten kokades köttet och åts upp. Den som åt av människoköttet skulle förvandlas till en varg i nio år.

Men ett nytt fynd tyder på att det inte bara är en legend. På toppen av just Lycaeus har arkeologerna nämligen hittat skelettet av en tonårspojke omgivet av djurben.

Legenden lever

Många av antikens författare, bl.a. Platon, kopplade ihop Lycaeus med människooffer. Men man har inte hittat jordiska kvarlevor på berget som kunnat bevisa denna koppling.

Fram tills nu. Förra veckan meddelade det grekiska kulturministeriet nämligen att ett 3 000 år gammalt skelett hittats på Lycaeus, en plats där antikens greker offrade till guden Zeus.

"Det er nästan för bra för att vara sant", säger Dr. Jan N. Bremmer, professor eremitus vid Universitetet i Groningen.

Nyanserad bild

Skelettet, som låg vänt mot öst, var placerat mellan två rader av stenar. Bäckenet hade täckts av en stenplatta, något som indikerar att det kan varit ett offer.

Jan N. Bremmer tillägger att fyndet kan förändra nutidens uppfattning om antikens Grekland:

“Å den ena sidan har vi en bild av Grekland som civilisationens vagga, men å andra sidan har vi de här grymma myterna", säger han. Man ska nu genom undersökningar se om skelettet verkligen var en del av en offerrit, och om myterna var sanna.