Spartanska krigare skulle öka rikets inflytande men de skulle även utgöra ett värn mot uppror från heloterna, de livegna bönderna i forntidens Sparta.

Skoningslös träning av Spartas krigare

Det var hårt att vara spartan. Svaga spädbarn lämnades och pojkbarn skickades i träningsläger från det att de var sju år gamla. Målet var att skapa världens starkaste armé.

7 oktober 2014

Tuffa tester skapade uthålliga spartaner

Prygel, svält och förnedring. Det ingick i ”uppfostran” då spartanerna skulle skapa de härdiga och orädda krigare, som bildade Spartas ökända armé.

Prov 1: Spädbarn skulle bevisa sitt värde för ett råd – om de ansågs vara för svaga eller ha någon form av handikapp lämnades de att dö ute i naturen.

Prov 2: Avkomma var så viktigt att de män som inte förmådde göra sina fruar gravida förväntades finna unga virila män att göra jobbet.

Sparta byggde sin makt på sträng uppfostran

Enligt den grekiske historikern Plutarchos (född år 46 e.Kr.) var den spartanske politikern Lykurgos mannen bakom denna stränga uppfostran.

Lykurgos, som sades ha levt på 600-talet f.Kr., ska ha varit bror till kungen och när kungen dog blev den stränga lagstiftaren kungasonens förmyndare. Lykurgos är troligen en mytisk figur, men han står som en symbol för det spartanska idealsamhället, som föredrog piskan framför moroten.
.

Läs mer om de spartanska testerna

Vill du veta mer om vilka ”tester” de spartanska gossarna och männen utsattes för? Läs Världens Historias "5 orsaker till att det var tufft att vara spartan" i nr 15/2014.

NB! Du måste ha en profil på Världens Historia för att ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa den, och det tar bara ett ögonblick. När du klickar på ladda ned-knappen får du möjlighet att skapa en profil.

Kanske är du intresserad av...