Georges Rochegrosse

Legosoldater utkämpade antikens krig

Nya skelettfynd visar att historikern Herodotos inte berättade hela sanningen om en av antikens största grekiska segrar.

Den grekiske författaren Herodotos, som betraktas som världens förste historiker, har ertappats med att ha friserat sanningen. I sitt storverk ”Historia” beskrev han slaget vid Himera på Sicilien år 480 f.Kr. Herodotos berättar hur en koalition av tappra grekiska kolonier på ön med gemensamma krafter besegrade Karthagos invasionsarmé.

Nu avslöjar strontiumanalyser att 66 procent av de stupade inte var greker. Forskare från University of Georgia tog prover av 51 stupade krigare, som grekerna hade gett en ärorik begravning efter slaget vid Himera.

Utifrån strontiumhalterna i deras tänder och ben kan forskarna avslöja att
”många av soldaterna kom från andra platser än Sicilien, och kanske kom de inte ens från medelhavsområdet”, som forskningsledaren Katherine Reinberger säger.

Nära slagfältet uppförde grekerna senare det så kallade Himeratemplet för att tacka gudarna för segern över Karthago. Ruinerna ligger tre mil öster om dagens Palermo.

© GustavoMartinezFernandez

Propaganda framhävde grekerna

För Herodotos – och andra grekiska historiker – var det viktigt att grekerna framstod som ett folkslag över andra.
”Grekerna var besatta av att vara grekiska”, förklarar Reinberger.

Därför var det viktigt för dem att segrar tillskrevs endast grekerna – och inte de många legosoldater som var vanliga i antikens arméer.

Det fanns även andra skäl att tona ner andra soldaters roll. Legosoldater kunde nämligen få rätt till grekiskt medborgarskap, vilket sällan föll i god jord hos invånarna i de grekiska stadsstaterna på Sicilien.