Klyftig sköka trollband maktens män

Aspasia växte upp i det antika Grekland i ett tempel där erotik var en del av gudstjänsten. Senare levde den vackra glädjeflickan tillsammans med en av Athens ledande statsmän och hon lärde filosofen Sokrates att hålla välformulerade tal. Som mäktig prostituerad fick hon inflytande över såväl politik och erotik som retorik i dåtidens athenska samhälle.

26 mars 2010 av Dorthe Chakravarty

Books:
Pomeroy, Sarah B.: Goddesses, Whores and Slaves, Pimlico,­ 1975 l Ringdal, Nils Johan: Verdens vanskeligste yrke. De prostituertes verdenshistorie. Cappelen, 1997.

Websites:
http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/greece/hetairai/aspasia.html

Kanske är du intresserad av...