Hur stort var Athen?

Athen hade ca 500.000 invånare under stads­staten storhetstid runt 400-talet f.Kr. Enligt den athenske historikern Thukydides (ca 460-400 f.Kr.) var antalet fria män med fullt medborgarskap 40.000 under hans livstid. Därtill kom 70.000 ”metoikis” – ”härboende främmande”. Gruppen bestod av inflyttade och frigivna slavar. Resten av Athens befolkning bestod av kvinnor, barn och slavar. Antalet fria medborgare utgjorde endast 8 procent av Athens befolkning.
Omkring 120.000 av Athens invånare bodde innanför stadsmuren. Resten bodde i förorterna eller i Attika, i ett ca 3.800 km2 stort landskap kring Athen. Dessutom hade Athen flera kolonier på de grekiska öarna och längs Medel­havets kuster. Ingen vet dock hur många som bodde där.