Hur löstes den gordiska knuten?

Vad var den gordiska knuten och varför har den blivit berömd?

Alexander den store löser knuten med ett hugg. Målning från 1754.

© Universal History Archive/Getty

SVAR När Alexander den store år 334 f Kr nådde staden Gordion i dagens Turkiet ska han ha rönt uppmärksamhet genom att lösa den gordiska knuten.

Namnet syftar på den speciella surrning som förband vagnsstång och ok till en helig vagn som förvarades i stadens Zeustempel. Enligt en spådom skulle den som löste knuten bli Asiens kung.

Alexander antog utmaningen, men kunde inte hitta någon ände på knopen. Därför ska han ha dragit sitt svärd och huggit av repet itu.

Ett "alexanderhugg" har därigenom blivit ett ut­tryck för drastiska lösningar på svåra problem. Antikens författare är dock inte överens om hur fältherren löste problemet.

En del hävdar att Alexander den store istället drog ut den sprint som höll ihop knuten, vilket också hade varit ett mer värdigt sätt att förhålla sig till föremålen i ett Zeustempel.