Ismoon
Aten

Hade alla grekiska män sex med varandra?

Det antika Grekland är känt för sina homosexuella relationer mellan män, men verkligheten är mer komplex. Medan vissa homosexuella relationer var normen, var andra skambelagda och hatade.

De gamla grekerna hade inte samma uppfattningar om sexualitet och kön som vi har idag.

Begrepp som heterosexualitet och homosexualitet existerade inte på den tiden, så grekerna talade inte om sexuell identitet i modern mening.

Istället definierades grekernas roll under samlaget av om deltagaren var aktiv eller passiv.

Rollen som den aktiva, penetrerande parten tillföll vuxna män och var förknippad med hög social status, medan den passiva, mottagande parten kunde vara en kvinna eller till och med en ung man som ännu inte hade nått vuxen ålder.

I Aten och andra grekiska stadsstater under dess inflytande var sex mellan mestadels vuxna män i 20-årsåldern och tonårspojkar socialt accepterat och ansågs ha ett pedagogiskt syfte.

Fenomenet – som kallas pæderasti – syftade till att den vuxne skulle ta den unge pojken under sina vingar och vägleda, skydda och utbilda honom inom områden som filosofi och konst.

I denna mentorsrelation ingick ofta kärlek och sex. Men det varade bara i några år. När den vuxne närmade sig 30-årsåldern förväntades han ta en fru så att han kunde få barn.

Den yngre partnern, å andra sidan, var nu vuxen. Därför var det normalt för honom att ägna sig åt pederasti med en annan ung pojke, denna gång som den aktiva och dominanta partnern.

Hyakinthos och Zefyros

Homosexuella relationer var vanliga i den grekiska mytologin. Här den spartanske legendhjälten Hyakinthos, som bland annat älskades av solguden Apollo och västanvinden Zefyros.

© Museum of Fine Arts, Boston

"Det fulaste av det fula"

Även om sex mellan vuxna män och unga tonårspojkar i allmänhet var acceptabelt för grekerna, ansågs sex mellan vuxna män vara olämpligt och förkastligt.

Enligt filosofen Platon (ca 427-347 f.Kr.) var manligt sex "fullkomligt oheligt, avskyvärt för gudarna och det fulaste av det fula".

Hårdast var den grekiska sociala stigmatiseringen av den passive mannen i förhållandet, som enligt grekerna intog en djupt nedvärderande position förknippad med femininitet och låg social status.

Äldre män som aldrig gifte sig utan istället fortsatte att förfölja unga pojkar var inte heller populära. De förlöjligades till exempel i grekiska pjäser.

Grekiska stadsstater hade olika syn på homosexualitet

De gamla grekerna hade en mycket komplex tolkning av sex mellan män. Sex mellan män kunde till exempel vara en naturlig del av en mentor-lärling-relation eller stärka banden mellan soldater.

Aten
© Ismoon

Athen

Inom ramen för pederasti – en mentorsrelation mellan äldre män och unga pojkar – var Aten mycket accepterande av homosexuella relationer. I Aten ansågs inte homosexualitet vara oförenligt med heterosexuella äktenskap, och vissa gifta män praktiserade manligt sex vid sidan av sitt äktenskap.

Sparta
© Ticinese

Sparta

Eftersom källorna är begränsade tror vissa historiker att krigarkulturen i Sparta inte praktiserade homosexualitet lika mycket som andra grekiska stadsstater. Men när en spartansk man gifte sig klippte bruden håret kort och klädde sig i manskläder på bröllopsnatten – möjligen för att underlätta övergången från en homosexuell till en heterosexuell relation.

Thebe
© Public Domain

Thebe

Thebe skapade en särskild elitenhet för homosexuella manliga par i sin militär, kallad Heliga kåren. Tanken var att män som älskade varandra skulle kämpa ännu hårdare för att försvara varandra. Enligt historikern Herodotos ansågs de homosexuella krigarna vara "de främsta och de finaste" bland Thebes medborgare.