Antikens greker var smittade med ebola

Enligt ny forskning är ebola långt ifrån en modern sjukdom. Redan i det antika Grekland slog den dödliga sjukdomen ihjäl en tredjedel av Atens befolkning.

Pestutbrott var sannolikt ebola

Enligt ny forskning var ett pestubrott i antikens Grekland i själva verket ebola. Det menar professor i sjukdomar och historia Powel Kazanjian från Michigans universitet, som har undersökt tidiga sjukdomar och satt det i relation till våra dagars fall av ebolautbrott.

Symtom pekar på ebola

Pestutbrottet ägde rum i Aten 430 f.Kr. och härjade i staden de följande fem åren, då den utplånade en tredjedel av Atens befolkning. Grekerna hade bland annat feber, huvudvärk och hade stora magsmärtor orsakade av kräkningar.

Den berömda samtida historikern, Thukydides, som själv överlevde sjukdomen, har beskrivit de smittade grekerna som så uttorkade att de förgäves kastade sig ner i stadens brunnar för att släcka törsten, och att sjukdomen ofta resulterade i döden mellan dag sju och dag nio.

"Thukydides levande beskrivning har fått våra dagars historiker och läkare att se samband mellan tidigare epidemier och de sjukdomar som vi känner till idag", säger Kazanjian till Live Science.

Utifrån en jämförelse mellan symtomen hos vår tids ebolasmittade och de sjukdomsdrabbade grekerna 430 f.Kr, menar Kazanjian att det är samma sjukdom.

Ebola kom med tjänarna

Enligt Kazanjian började sjukdomen i Aten söder om Egypten - precis som dagens ebola. Och Kazanjian menar att de afrikaner som tog sig till Grekland för att arbeta som tjänare och lantbrukare har varit smittbärare av sjukdomen.

De flesta experter menar att det första fallet av ebola inträffade i Kongo 1976, men forskare har tidigare hittat DNA i djurarter som möss och råttor, som tyder på att det första fallet av ebola inträffade för över 20 miljoner år sedan.

Den pågående epidemin är det största utbrottet av ebola hittills, och enligt Världshälsoorganisationen WHO har fler än 27.000 människor smittats av sjukdomen och nästan 11.200 har dött.