Shutterstock

Antikens greker konstruerade historiens första dator

En oformlig metallklump på havets botten har kastat nytt ljus över de antika grekernas teknikkunskaper. Mer än hundra års forskning avslöjar att grekerna var 1 700 år före sin tid när det gällde teknik.

Två små båtar med grekiska svampfiskare var på väg hem på hösten år 1900. Under sommarhalvåret hade de tillbringat sex månader längs Tunisiens kuster och båtarna var fulla med svampar som männen plockat upp från havsbottnen.

Vid det grekiska fastlandets sydspets blåste plötsligt en kraftig höststorm upp. De små segelbåtarna drev ur kurs men kaptenen lyckades föra dem i lä bakom den lilla karga klippön Antikythera.

Medan männen väntade på att stormen skulle bedarra gick kaptenen ut från öns lilla hamn för att fiska fler svampar. Han kastade ankar intill en vass klippa och skickade ned sin mest erfarne dykare.

Antikytheras vassa klippor gjorde vattnet kring ön farligt för antikens sjöfarare.

© Shutterstock

Snart ryckte dykaren i linan som tecken på att han ville dras upp. Dykaren berättade upphetsat att han inte hade hittat en enda svamp – men på 60 meters djup låg ett skeppsvrak och en stor hög med statyer! Männen dök ned igen.

Den här gången hämtade de upp armen från en bronsstaty och så snart vädret blivit bättre satte de kurs mot Athen.

Skatter hamnade utomlands

Vid sekelskiftet år 1900 fanns de allra flesta grekiska fornminnen i museer utanför Grekland. Under många år hade utländska arkeologer stått för i stort sett alla utgrävningar i landet och tagit fynden med sig hem.

Därför lade de grekiska ledarna stor vikt vid forntidens betydelse för den nationella stoltheten. När svampdykarna nu steg i land med en bronsarm blev myndigheterna i Athen genast mycket intresserade av deras berättelse.

Forna tiders astronomer uppfann flera hjälpmedel – bl.a. dioptern (t.h.) som användes för att mäta stjärnornas positioner.

© Polfoto/Corbis

Kulturdepartementet anställde kaptenen och hans besättning på stående fot. De skulle bärga skatterna från havsbottnen vid Antikythera.

nder de följande tio månaderna lyftes den ena värdefulla statyn efter den andra upp ur vattnet. Och till sist, när dykarna nästan inte kunde hitta någonting mer på havsbotten, drog de upp en oformlig metallklump, stor som en skokartong.

Medan de ivriga forskarna kastade sig över statyerna placerades metallklumpen i en trälåda på arkeologiska nationalmuseets bakgård.

Klumpen innehöll kugghjul

Flera månader senare råkade en museianställd upptäcka att klumpen hade torkat och spruckit i flera delar. Försiktigt skrapade han i de yttersta kalkavlagringarna och fick syn på några sirliga texter. På den ena delen av klumpen fanns ca 200 pyttesmå kuggar från ett kugghjul. Intill satt ett annat, mindre kugghjul.

Forskarna vid museet undersökte delarna och kom fram till att detta var ett slags antik växelmekanism. Men exakt vad klumpen var för någonting kunde de inte avgöra.
Det första förslaget kom 1910 från Pericles Rediadis.

Han var expert på gamla myntgraveringar och på klumpen kunde han läsa att den var ett instrument för att mäta stjärnornas höjd. Apparaten hade troligen varit en del av det sjunkna skeppets navigationsinstrument.

Nu hade den märkvärdiga klumpen börjat väcka uppseende även internationellt. Näste man att försöka lösa gåtan var tysken Albert Rehm. Han fann ordet ”panchem”, namnet på en av det antika Greklands månader, på en av delarna och därför måste kugghjulen vara resterna av ett instrument som visade planeternas positioner under årets lopp, hävdade han.

En del av texterna på mekanismen fungerade som bruksanvisning och talade om hur den fungerade.

© Antikythera Mechanism Research Project

Rediadis protesterade högljutt mot den tolkningen och de båda forskarna drogs in i en offentligt dispyt samtidigt som andra forskare då och då kom med helt nya teorier.

År 1953 fick den brittiske fysikern och vetenskapshistorikern Derek de Solla Price tillstånd att undersöka klumpen. de Solla Price var övertygad om att gåtans lösning fanns i antalet kuggar på kugghjulen och i hjulens placering i förhållande till varandra. Han hävdade att mekanismen inne i klumpen var mycket mer än bara ett mätinstrument.

Mekanismen ”var lika spektakulär som om man vid öppnandet av Tutankhamuns grav hade hittat förfallna men identifierbara delar av en förbränningsmotor”, skrev han år 1957.

Britt avslöjade mekanismens inre

de Solla Price visste att de gamla grekerna kände till kugghjul och växelmekanismer. T.ex. arbetade astronomen och uppfinnaren Arkimedes med kugghjulsprincipen redan på 300-talet f.Kr.

Men hans konstruktioner byggde på en enda eller ibland två växlar. Antikytheramekanismen, som klumpen nu kallades, verkade vara mycket mer avancerad men Price kunde inte finna belägg för sin teori genom att bara studera utsidan.

Tillsammans med en grekisk forskare tog britten år 1971 hundratals bilder av klumpens inre med både röntgen- och gammastrålar. Bilderna visade tydligt ett stort antal kugghjul. Och med bilderna i hand kunde de Solla Price nu bygga sin egen modell av Antikytheramekanismen.

(1.) Framsida. (2.) Baksida.

© Antikythera Mechanism Research Project

Mekanismen kunde bl.a.:

De Solla Price upptäckte att mekanismen innehöll minst 30 kugghul som hakade i varandra. Utifrån detta drog han slutsatsen att mekanismen inte bara var ett mätinstrument, vilket forskarna dittills hade trott.

Den hade byggts för att beräkna himlakropparnas positioner vid ett givet datum – och den hade flera andra funktioner som de Solla Price inte omedelbart kunde förklara.

Skeppet sjönk för 2.100 år sedan

Flera forskare har senare följt i de Solla Price spår men Antikytheramekanismens alla gåtor har ännu inte fått sina fullständiga lösningar. Delar av apparaten har gått förlorade i havsdjupet och vissa forskare tror att mekanismen ursprungligen kan ha innehållit upp till 72 kugghjul. Apparatens alla funktioner kommer troligen aldrig att bli kartlagda.

Å andra sidan kan dagens vetenskapsmän pussla ihop andra delar av gåtan kring Antikytheramekanismen. T.ex. visar undersökningar av trä från vraket att skeppet sjönk mellan 100 f.Kr. och 50 f.Kr., en datering som stöds av amforor och lergods som hittats kring vraket.

ILLUSTRATION: Så fungerar Antikythera-mekanismen

Framsidan kunde bl.a. användas som kalender. Enligt vissa forskare kan framsidan ha haft flera visare och visat var de fem på den tiden kända planeterna befann sig på himlen.

Antikythera Mechanism Research Project

Solens position i förhållande till jorden markerades med en liten visare.

Antikythera Mechanism Research Project

Månens placering kunde avläsas på en av de små visarna.

Antikythera Mechanism Research Project

Datumet ställdes in med den stora visaren. Grekerna använde den egyptiska kalendern med 365 dagar.

Antikythera Mechanism Research Project

Baksidan användes för komplicerade beräkningar av tiden. Forna tiders greker försökte bl.a. kombinera månens faser under ett år med jordens bana kring solen.

Antikythera Mechanism Research Project

Den översta skivan användes för att synkronisera sol- och månåret.

Antikythera Mechanism Research Project

Den nedre skivan användes för att förutsäga sol- och månförmörkelser.

Antikythera Mechanism Research Project

En liten skiva visar bl.a. tidpunkten för Olympiska spelen.

Antikythera Mechanism Research Project

Historikerna tror sig även veta var apparaten byggdes. Vid tiden för båtens förlisning höll Medel­havets stora lärdomscentra i Alexandria och Pergamon på att förfalla, och i de historiska källorna nämns inga stora vetenskapsmän under den perioden som kunde ha byggt en så komplicerad mekanism.

Utifrån skeppsvrakets position bedömer historikerna att skeppet kan ha lagt till vid Rhodos. Tidigare hade det välmående Rhodos varit hemvist för stora, berömda astronomer som Hipparchos och Geminos.

En närliggande teori är att någon av deras elever kan ha byggt Antikythera­mekanismen. En tänkbar kandidat är filo­sofen Poseidonios, vars akademi på Rhodos var ett viktigt centrum för astronomi och mekanisk teknik.

Historikerna saknar fortfarande många svar men de har för länge sedan konstaterat att Antikytheramekanismen är ett enastående tekniskt underverk. Enligt vissa forskare är apparaten så avancerad att det dröjde ända till 1700-talet innan europeiska ingenjörer kunde konstruera liknande maskiner.

Detta kastar helt nytt ljus över antikens greker. Deras värld bestod inte bara av filosofi och sköna konster – även som tekniker var de långt före sin tid.

Enligt en brittisk forskare byggde medeltidens urverk på grekiska kunskaper.

© Bridgeman

Urmakare hämtade tekniken hos grekerna

Under medeltiden började Europas urmakare plötsligt att bygga mekaniska ur som överträffade flydda tiders tekniska kunnande. I dag är historikerna eniga om att den mekaniska tekniken kom från morerna i Spanien – som enligt den brittiske forskaren Derek de Solla Price i sin tur hämtat sina kunskaper hos de gamla grekerna.

När den grekisk-­romerska kulturen dog ut levde teknikkunskaperna troligen kvar i den islamiska världen. de Solla Price hänvisar bl.a. till den muslimske astronomen Abu al-Rayhan al-Biruni, som ca år 1000 beskrev en mekanisk kalender med åtta kugghjul som bl.a. kunde räkna ut solens och månens position samt månfaserna.

Därför fanns troligen redan en beskrivning av Antikytheramekanismen i den islamiska världen. Den låg bara och väntade på medeltidens
urmakare när morerna fördrevs från Spanien.