Shutterstock & Seguchi et al., PLOS ONE, 2023
Deformerat kranium på japansk flagga

Forskarna drar slutsatsen: Japansk ritual skulle förändra spädbarns kranier

I årtionden har forskare undrat varför ett gammalt japanskt folk hade fyrkantiga skallar. Nu visar nya 3D-skanningar att den märkliga huvudformen inte skapades av naturen.

Hirota-folket, som levde i Japan för cirka 1 700 år sedan, var kända för att ha anmärkningsvärt fyrkantiga huvuden. Och det var inte bara en slump.

En ny studie visar att det forntida folket medvetet förändrade skallarna på sina spädbarn för att göra deras huvuden fyrkantiga.

Den märkliga sedvänjan - känd som artificiell kraniedeformation - är även känd från andra delar av världen, men det är första gången som forskare har kunnat dokumentera att Japans ursprungsbefolkning formade sina barns huvuden.

Forskarna misstänkte denna speciella ritual efter upptäckten av flera hirota-skelett på ön Tanegashima i början av 1950-talet och senare 2005-07.

De avlidnas kranier var ovanligt kantiga och platta baktill "som om de hade deformerats av något platt, t.ex. en bräda eller ett band", skriver forskarna i sin rapport.

Trots misstankarna har forskarna hittills inte kunnat fastställa om skallarna avsiktligt deformerades eller om formen var en följd av andra vanor eller sedvänjor.

Skanning av deformerade japanska kranier

Skanningarna visar tydligt att Harotaskallarna (nederst) är mer fyrkantiga än andra japanska skallar från samma period (överst).

© Seguchi et al., PLOS ONE, 2023

Skallarna har skannats

Nu har forskare från Kyushu University och University of Montana analyserat hirota-skallarna med 2D- och 3D-skannrar och jämfört dem med skallar från andra delar av Japan från samma tidsperiod.

Slutsatsen är tydlig: den fyrkantiga formen på kranierna är skapad av människan.

Forskarna är osäkra på orsaken till Hirota-traditionen, men ett förslag är att "Hirota kan ha deformerat sina skallar för att bevara sin gruppidentitet" - med andra ord, för att skilja sig från andra befolkningsgrupper.

Forskarna hoppas att ytterligare studier kommer att avslöja mer om den sociala och kulturella betydelsen av skalldeformationer i Östasien, enligt rapporten.

Deformerade kranier var populära över hela världen

Hirota i Japan var inte den enda folkgruppen som medvetet ändrade formen på sina spädbarns skallar. Traditionen är känd från en mängd olika kulturer över hela världen och går tillbaka till människans tidiga förhistoria. Skriftliga källor från antikens Grekland nämner fenomenet, men arkeologiska fynd tyder på att deformering av skallar kan ha skett långt tidigare.

Metallavtryck av hunnernas kung
© PHGCOM

Hunnerna

Tid: Cirka 300-500-talet
Område: Centralasien och Östeuropa.
Anledning: Vissa hunniska stammar deformerade sina skallar för att särskilja sig från andra stammar. Traditionen var också förknippad med social status, eftersom deformerade skallar är kända från flera av folkets kungar.

Avlång skalle från en inkaindian
© Didier Descouens

Inkafolket

Tid: 1100-1500-tal
Område: Sydamerika
Anledning: Det finns tecken på att deformerade skallar var förknippade med hög social status. Forskarna kan åtminstone se att människor med deformerade skallar hade en mer varierad kost än andra.

Chinook-indian med sluttande panna
© Montreal Museum of Fine Art

Prärieindianerna

Tid: Fram till 1800-talet
Område: Nordamerika
Anledning: Särskilt Chinook-stammen förknippade avlånga huvuden med skönhet och hög social status. Människor med runda huvuden såg man ner på och i vissa fall förslavades dessa.

Fransk bonde med avlångt huvud
© Didier Descouens

Fransmän

Tid: Fram till 1900-talet
Område: Frankrike
Anledning: Enligt gammal vidskepelse bland franska bönder i Toulouseområdet skulle spädbarns huvuden skyddas genom att man band fast dem med band. Resultatet blev deformerade skallar, som existerade fram till för cirka 100 år sedan.

Mangbetu med avlångt kranium
© Swiss Literary Archives

Mangbetu-folket

Tid: Fram till 1950-talet
Område: Demokratiska republiken Kongo
Anledning: Enligt det afrikanska Mangbetu-folket var ett avlångt huvud en symbol för skönhet, ära och hög intelligens. Nyfödda barn fick sina huvuden hårt bundna med tygremsor.