Forskare: Aztekerna besegrades av salmonella

I århundraden har historiker grälat om varför aztekernas rike kollapsade på 1500-talet. Nu har forskare för första gången funnit DNA-bevis för en epidemi, som dödade 80 procent av befolkningen.

Under 1500-talet reducerades 25 miljoner azteker till en miljon. Nu har forskarna kommit fram till varför.

När spanjorerna år 1519 kom till Mexiko hade aztekernas rike cirka 25 miljoner invånare. Ett sekel senare hade befolkningssiffran sjunkit till endast en miljon, och det mäktiga riket hade kollapsat.

Orsaken till den drastiska minskningen var framför allt spanjorernas främmande sjukdomar, som aztekerna var väldigt sårbara för.

Första DNA-beviset

Vilka sjukdomar som tog kål på aztekerna har diskuterats häftigt bland historikerna. Mässling, smittkoppor och tyfus har föreslagits, men hittills har ingen kunnat hitta DNA-bevis för någon av sjukdomarna. Nu har det dock skett.

Ett forskarlag från det tyska Max Planck-institutet för studier av människans historia har för första gången hittat spår av den bakterie som kan ha besegrat aztekerna: Salmonella.

Åttio procent dog

Forskarna har utvunnit DNA från 29 skelett från en gravplats i södra Mexiko. Av de döda omkom 24 stycken under perioden 1545–1550, då en särskilt dödlig epidemi kostade cirka 80 procent av befolkningen livet.

Forskarna separerade därefter bakteriellt DNA från mänskligt sådant och jämförde det med 2700 moderna bakterier.

Experterna är imponerade

Det noggranna arbetet visade att flera av de döda hade varit smittade med den särskilt dödliga bakterien Salmonella Paratyphi C. Bakterien smittar via avföring och dödar upp till 15 procent av de smittade utan behandling.

Experter har hittills gett uttryck för glädje över den nya upptäckten, men DNA-resultaten ska nu – i enlighet med vetenskaplig praxis – underkastas ytterligare undersökningar för att bekräfta deras giltighet.