Vem var den förste egyptiske faraon?

Ett arkeologiskt fynd ser ut att kunna ge svaret på en av det gamla Egyptens största gåtor.

Ett arkeologiskt fynd ser ut att kunna ge svaret på en av det gamla Egyptens största gåtor.

Shutterstock

Den första egyptiska faraodynastin etablerades omkring år 3100 före Kristus, när Egypten enades till ett rike.

Vem rikets förste farao var är historikerna inte helt eniga om. En kandidat är Menes, som nämns i bland annat två egyptiska kungalängder och av den grekiske historikern Diodorus Siculus (cirka 90–30 f.Kr.).

De skriftliga källor som nämner Menes skrevs dock flera tusen år efter att faraon ska ha levt, och det är därför oklart om han var en historisk person eller snarare en mytisk figur.

De flesta historiker lutar därför åt kandidat nummer två, Narmer, som är känd från en lång rad arkeologiska fynd – bland annat den så kallade Narmerpaletten.

Det lär ha varit han som erövrade hela Egypten och blev den förste faraon på tronen.

En allmänt accepterad teori är att Menes och Narmer sannolikt var samme man, och att ”Menes” kan ha varit ett slags hederstitel, som kan ha använts av flera olika egyptiska makthavare.

Innan Egypten enades var det delat i två riken med varsin kung: Övre och Nedre Egypten.

För omkring femtusen år sedan erövrade kungen av Nedre Egypten, Narmer, sitt södra grannrike och uppförde en ny huvudstad i Memfis.

Därifrån kunde han kontrollera lantbruket i det bördiga Nildeltat och de lukrativa handelsrutterna till Mellanöstern.

Ökande makt och allt större rikedomar gjorde med tiden att faraon betraktades som gudarnas ställföreträdare på jorden.

Läs också: Olympens tolv grekiska gudar styrde Grekland