Världens yngsta mumie hittad

Fyndet av världens yngsta mumie visar att egyptierna lade stor vikt vid en värdig begravning.

Babymumie i sakofag

Sarkofagen (t.v.) är stor som en skokartong och analys med skiktröntgen har visat att det mumifierade fostret (t.h.) ligger med händerna korsade över bröstet.

© The Fitzwilliam Museum, Cambridge

Då egyptologerna från Fitzwilliam Museum i Cambridge i förra veckan öppnade en liten träsarkofag från det forntida Egypten förväntade de sig att hitta balsamerade organ från en avliden vuxen. Istället fann de ett mumifierat foster.

Världens yngsta mumie

Traditionell röntgen och skiktröntgen har använts för att analysera både kistan och mumien som varken visar tecken på sjukdom eller skador och därför räknar experterna med att fostret är ett resultat av ett missfall.

Fostret var omsorgsfullt insvept i bandage som täckts med svart harts och låg med händerna korsade över bröstet i en skyddande ställning.

Fostret uppskattas ha varit mellan 16 och 18 veckor gammalt då det begravdes och därmed är den lilla mumien världens yngsta exemplar.

Egyptierna värdesatte livet

Sarkofagen, som mäter 44 cm och är daterad till omkring år 600 f. Kr., hittades i Giza i Egypten år 1907 och lämnades därefter till Fitzwilliam Museum. Även om den är i dåligt skick är det tydligt att kistan varit nogsamt dekorerad.

Julie Dawson, ansvarig för konservering på Fitzwilliam Museum, kallar fyndet banbrytande:

"Det säger oss ännu mer om hur värdefullt ett ofött barn var i det forntida Egyten och hur viktig en värdig begravning var. Den omsorg och det arbete som lagts på kistan visar hur mycket egyptierna värdesatte livet, också dess allra första veckor", säger hon.