Kamila Braulińska - Warsaw Mummy Project/University of Warsaw

Världens första gravida mumie var inte alls gravid

Det sås nu tvivel om den sensationella historien om världens första kända gravida mumie. Å andra sidan har forskare gjort en annan fantastisk upptäckt.

Det var något av en världssensation, när forskare år 2021 kunde berätta att de hade hittat världens första gravida mumie.

I en forskningsartikel sås det nu tvivel om huruvida den döda faktiskt var gravid.

I artikeln hävdas det i stället att det som en grupp experter inledningsvis trodde var ett foster i själva verket är små knyten av balsameringsmaterial.

Mumien är föremål för en het diskussion bland forskare vid universitetet i Warszawa i Polen, där det har bildats två läger.

Mumien av den 2 100 år gamla prästinnan har sedan 1826 befunnit sig i Warszawa i Polen.

© Kamila Braulińska - Warsaw Mummy Project/University of Warsaw

I det läger som anser att den döda prästinnan var gravid står bland andra Wojciech Ejsmond, en av ledarna för Warsaw Mummy Project.

Om den nya forskningen säger han att den genomförts utan något som helst godkännande och att han för avsikt att stämma artikelns medförfattare Kamila Braulińska, som är arkeolog vid universitetet i Warszawa.

På VÄRLDENS HISTORIA följer vi händelseutvecklingen.

Forskare: Mumie hade troligen cancer

Samtidigt med upptäckten av att mumien kanske inte var gravid, fick forskarna insyn i en annan aspekt av den dödas liv.

Närmare undersökningar av skador på kraniet har nämligen visat att den döda sannolikt led av cancer i näsan och svalget.

Nu hoppas forskarna att upptäckten av det mer 2 000 år gamla offret för cancer ska kunna bidra till att kartlägga utvecklingen av cancer och på så sätt bidra till cancerforskningen.