Shutterstock
Pyramid

Var pyramiderna fulla med fällor?

De gamla egyptierna byggde inte avancerade fällor som i filmer och tv-serier. De försökte dock stöldsäkra sina pyramider och gravkammare för att göra livet surt för gravplundrare.

Giftiga ormar, rullande klippblock och tunga dörrar som stängs av sig själva.

I filmer, tv-serier och datorspel gick forntidens kulturer långt för att skydda sina gravar med utstuderade fällor. I verkligheten hade de gamla civilisationerna – till exempel egyptierna – inte det tekniska kunnande som behövdes för att bygga så avancerade fällor.

Trots det hade egyptierna listiga metoder för att gäcka de plundrare som försökte komma åt de kungliga gravkamrarna.

Gravplundrare tröttades ut

En populär metod var att förse pyramiderna med labyrintliknande gångar, som för den oinsatte var i det närmaste omöjliga att hitta i.

En del gångar ledde till rum som stod tomma och bara skulle förvirra och trötta ut gravplundrarna. Till exempel var gravplundrare tvungna att ta sig igenom tio obetydliga kamrar, innan de nådde fram till farao Amenhotep III:s gravkammare i Konungarnas dal – om de inte gav upp dessförinnan.

En annan listig metod var falska dörrar, som plundrarna slösade tid på att bryta upp. Enstaka dörrar ledde även till sex–sju meter djupa schakt, som oförsiktiga plundrare riskerade att falla ner i.

Plundrare förbannades

De gamla egyptierna använde även gift. I Bahariyaoasen fann arkeologer år 2001 en gravkammare, vars golv var täckt med ett tjockt lager av mineralet hematit. Ämnet kan vara dödligt om det andas in i större mängder, och det har troligen använts som en fälla.

De döda egyptiernas första försvar mot gravplundrare var dock besvärjelser: På inskriptioner vid ingången hotades gravplundrare bland annat med att de skulle ”mista sina jordiska ägodelar och sin heder, brännas i en ugn, kantra och drunkna till havs, stå utan arvingar, inte få någon gravplats eller några gravgåvor.”

Därför skulle Hollywood-fällor inte ha fungerat i Egypten

Indiana Jones-filmerna skildrar en värld där gamla tempel och gravkamrar kryllar av avancerade fällor. Här går vi igenom tre exempel från klassikern Jakten på den försvunna skatten (1981).

Orm
© Ghorayr

Farliga djur

Film:
I ett egyptisk tempel är golvet täckt av flera tusen ormar. I filmen är det oklart om ormarna utgör ett medvetet hinder eller om de bara har slagit sig ner i templet.

Fakta:
En ormfälla skulle inte ha fungerat. Den skulle ha krävt konstant utfodring av djuren, eftersom de annars skulle ha dött av svält eller lämnat platsen.

Giftpilar
© Brooklyn Museum

Pilar från väggarna

Film:
I filmens början smyger Jones in i ett medeltida tempel i Peru, där det finns tryckkänsliga plattor i golvet. De utlöser en mekanism som gör att pilar skjuts ut ur hål i väggarna.

Fakta:
Ett automatiserat försvarssystem skulle ha krävt omfattande kunskaper om fjädrar, kugghjul och annan mekanik som Chachapoyaskulturen, som anses ha byggt templet, inte hade.

Stenblock
© Rodrigo Fernández

Rullande jättesten

Film:
I samma tempel lyfter Jones en guldfigur, vilket får en jättelik sten att rulla mot honom och tvingar honom att springa för livet.

Fakta:
Den jättelika stenen skulle väga flera ton och vara i det närmaste omöjlig att placera inne i templet utan tillgång till moderna maskiner. Stenen skulle dessutom krossa allt i sin väg, inklusive det tempel den skulle skydda.